O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár: Aplikácia DPH na príkladoch v praxi

AV   >   Semináre
Dátum konania:21. 06. 2019 - 21. 06. 2019
Miesto konania:BRATISLAVA, Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka
Školiace stredisko je na 2 podlaží v zelenej zóne.
Priamo pred Vienna Gate na Kopčianskej ul. je autobusová zastávka “Železničná stanica Petržalka”, kde stojí autobus č. 80 a 99, na Panónskej ceste je autobusová zastávka “Železničná stanica Petržalka”, kde stoja autobusy č. 59, 91, 93, 94 a 191. K Vienna Gate stačí prejsť železničným podchodom.
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením lektora Ing. Vladimír Ozimého. Počas jediného dňa získate ako účastník kompletný prehľad o novinkách v DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2019 alebo nadobudnú platnosť ešte v tomto roku. Školenie s obľúbeným lektorom je tradične spojené so širokým priestorom na diskusiu a hľadaním odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s prijatím novej legislatívy. Na školení preto nájdete nielen teoretický prehľad, ale najmä praktické informácie, ktoré vám pomôžu aplikovať jednotlivé zmeny do svojej praxe.
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Lektor:Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Bez dokladu
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
•Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
•Videoškolenie: ◦Sumarizácia zmien v zákone o dani z príjmov 2018/2019
◦Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

PROGRAM
•Obrat, vymedzenie pojmu od 1. 1. 2019 ◦Vplyv na registračnú povinnosť
◦Vplyv na zdaňovacie obdobie a jeho zmenu
◦Vplyv na zrušenie registrácie a z čoho odviesť DPH
◦Vplyv na osobitné zdaňovacie obdobie prijatím platby

•Vznik daňovej povinnosti ◦pri dodaní tovaru
◦pri dodaní služby
◦pri poukazoch – ako novinky od 1. 10. 2019 (vysvetlenie viacúčelového a jednoúčelového poukazu) a povinnosť vyhotovenia dokladu ERP

•Bezodplatne dodaný tovar a zmeny od 1. 1. 2019 ◦Kedy vzniká dodanie za protihodnotu
◦Základ dane pri bezodplatnom dodaní

•Základ dane pri dodaní tovaru a služby osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi ◦Kto sa považuje za takúto osobu od 1. 1. 2019

•Finančný prenájom z pohľadu DPH ◦Finančný prenájom ako dodanie tovaru
◦Finančný prenájom ako dodanie služby

•Dodanie stavieb a nájom stavieb od 1. 1. 2019
•Tuzemský prenos daňovej povinnosti so zmenami od 1. 1. 2019
•Kto je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ZodPH (vybrané okruhy) ◦Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku
◦Dodanie služieb zahraničnou osobou v tuzemsku
◦Oneskorená registrácia a osoba povinná platiť daň

•Právo na odpočítanie dane a vplyv zavedenia úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku, napr. automobiloch
•Dodanie ubytovacích služieb a zmena sadzby DPH
•Sankcie z nepodaného DP, neodvedenej DPH, podaného DDP
•Záznamová povinnosť podľa § 70 ZodPH
•Ostatné zmeny od 1. 1. 2019 (prevod podniku na účely DPH a zákonná registrácia, zrušenie zábezpeky pri registrácii, zmena miesta dodania služby pri digitálnych službách, zmeny v oblasti fakturácie...)


Účastnícky poplatok obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: