O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár : Finančná kontrola v roku 2019 bez sankcií z pohľadu kontrolóra

AV   >   Semináre
Dátum konania:30. 05. 2019 - 30. 05. 2019
Miesto konania:BRATISLAVA, Hotel Saffron, Školská 5
Cena:78,- €
Cieľová skupina:Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia, vedúci zamestnanci).
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Lektor:Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly.
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:Seminár obsahuje štyri časti, ktoré na seba nadväzujú – v prvej časti sú prezentované účastníkom najčastejšie finančné operácie alebo ich časti s ohľadom na príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie. Seminár sa venuje i právnym a ďalším úkonom majetkovej povahy. K povinne overovaným finančným operáciám patria i overenia rozhodnutí, výziev, rozhodnutí v školskej správe, odpisov a tvorby rezerv a podobne. V rámci tejto časti sú prezentované časté kontrolné zistenia a spôsoby výkonu v praxi, ktoré často odporujú zákonu o finančnej kontrole a audite. Zároveň lektor prezentuje účastníkom základnú agendu, ktorá sa spája s výkonom následnej kontroly. Seminár sa dotýka možností podpisovania zamestnancov, poverení vedúcich zamestnancov, zastúpení zamestnancov či výkonov základnej finančnej kontroly prostredníctvom tretích osôb a podobne.

Účastníci školenia majú možnosť vopred posielať svoje otázky k danej problematike na email profivzdelavanie@pp.sk. Lektor bude na vaše otázky odpovedať priamo na školení v rámci programu.

POPIS

Uvedený seminár sa venuje frekventovaným otázkam z praxe subjektov verejnej správy s ohľadom na dve novely zákona o finančnej kontrole a audite. Súčasťou seminára je výpočet povinností subjektov verejnej správy, a to najmä:
1.Ako overiť prichádzajúci príjem finančnou kontrolou?
2.Čo musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly?
3.Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu?
4.Ako postupovať pri overovaní zmlúv?
5.Čo všetko v personálnej oblasti má byť overené finančnou kontrolou?
6.Kedy sa vykonáva administratívna finančná kontrola?
7.Musí mať organizácia spracovanú internú smernicu?
8.Overujú sa aj mzdové listy?

V rámci jednotlivých finančných operácií lektor prezentuje i zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR a vlastné zistenia z kontrolnej činnosti vo veci správneho a úplného výkonu základnej finančnej kontroly. Súčasťou seminára je prehľad zásad finančnej kontroly, a to dodržanie zásady „kontroly štyroch očí“, overenie častí finančných operácií či zamedzenie formálnemu výkonu finančnej kontroly.

Na seminári bude účastníkom predstavená publikácia „Základná finančná kontrola", ktorú naše vydavateľstvo vydáva vo formáte PDF a WORD. Táto publikácia prináša už zapracovanú novelizáciu k právnemu stavu k 1. 1. 2019. V prípade záujmu si ju účastníci budú môcť objednať priamo na seminári s 50 % zľavou.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
•Bezplatné 30-dňové poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky
•V pdf forme zákon č. 357/2015 Z. z. (zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
•Videoškolenie:
◦Zverejňovanie zmlúv pre samosprávu s praktickými príkladmi
◦Zverejňovanie zmlúv pre štátnu správu s praktickými príkladmi

PROGRAM :
•Finančné operácie – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly od roku 2019
•Overovanie finančných operácií a ich častí
•Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly pre rok 2019
•Interné smernice subjektov a odporúčania
•Diskusia k téme
•Záver


Účastnícky poplatok 78 € obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: