O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár : MZDY PRE ZAČIATOČNÍKOV

AV   >   Semináre
Dátum konania:06. 05. 2019 - 07. 05. 2019
Miesto konania:BRATISLAVA, Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka
Cena:156,-€
Cieľová skupina:Ste začínajúcim mzdovým účtovníkom alebo len potrebujete doplniť základné vedomosti? Počas jediného dňa sa na školení s Júliou Pšenkovou naučíte vypočítať mzdy, odvody a oboznámime vás s tým, aké tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom je potrebné vyplňovať. Zo školenia si odnesiete všetky teoretické a praktické vedomosti, ktoré by ste mali ako mzdový účtovník poznať. V priebehu školenia nebudú chýbať ani odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa podmienok pre poskytovanie príplatkov ku mzde, 13. a 14. platov, materskej dovolenky a ďalších noviniek v mzdovej oblasti, ktoré platia od roku 2018 alebo nadobudnú účinnosť v priebehu roka 2019.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Lektor:Júlia Pšenková, Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu.
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM :
•Zákonník práce
◦definícia mzdy
◦minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
◦prekážky v práci a ich platenie
◦priemerná mzda – výpočet
◦príplatky ku mzde
◦nadčas, práca vo sviatok, sobota, nedeľa, pohotovosť, nočná práca
◦odstupné, odchodné
◦dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

•Zdravotné poistenie
◦povinnosti zamestnávateľa
◦definícia zárobkovej činnosti
◦registračné povinnosti
◦vymeriavací základ pre výpočet poistenia
◦odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných
◦odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
◦sadzby poistného
◦výpočet poistného
◦výkazy, úhrada poistného
◦vyslania zamestnancov
◦prepočítavací kurz

•Sociálne poistenie
◦povinnosti zamestnávateľa
◦definícia zárobkovej činnosti
◦registračné povinnosti
◦vymeriavací základ pre výpočet poistenia
◦sadzby poistného
◦výpočet poistného
◦výkazy, úhrada poistného
◦dávky nemocenského poistenia – povinnosti
◦materská dovolenka, rodičovská dovolenka – odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných

•Daň z príjmov zo závislej činnosti
◦predmet dane
◦príjmy od dane oslobodené
◦výpočet dane
◦nezdaniteľné časti základu dane
◦sadzba dane
◦daňový bonus
◦hlásenia dane

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: