O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár: ZAČÍNAME PODNIKAŤ
Chcete začať podnikať? Už podnikáte? Prinášame prierez praktických informácií pre budúcich podnikateľov.

AV   >   Semináre
Dátum konania:16. 08. 2019 - 16. 08. 2019
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:75,- (cena pri účasti min 4 záujemcovia, inak dohodou)
Cieľová skupina:je určený pre začínajúcich živnostníkov, podnikateľov a každého kto potrebuje prehľad informácií pri podnikaní.
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Lektor:Ing. Mgr. Peter Gábor, DIS, CA
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:8.6.19 - SOBOTA
od 8,30 hod prezentácia
9,00-11,30 hod prednáška
11,30-12,oo hod prestávka
12,oo-16,oo hod prednáška
+ malé prestávky na občerstvenie

inak je termín v piatok
Popis:1./ Príprava podnikania
1.1 Vlastné podnikanie
1.2 Plánovanie
1.3 Vlastný marketing
1.4 Tvorba a kalkulácia cien
1.5 Podnikanie a zamestnanie
1.6 Finančné zdroje a ich riadenie
1.7 Základy daňovej problematiky
1.8 Účtovníctvo a druhy účtovných sústav
1.9 Živnosť
1.10 Právne formy podnikania a založenie podnikania
1.11 Franchising ako forma podnikania
1.12 Legislatívny rámec podnikania v SR
1.13 Ekonomický softvér a internet
1.14 Registračná pokladnica
1.15 Automobil a podnikanie

2./ Podnikateľský plán
2.1 Štruktúra podnikateľského plánu
2.1.1 Opis firmy
2.1.2 Manažment
2.1.3 Produkt alebo služba
2.1.4 Marketing
2.1.5 Výroba
2.1.6 Riziká
2.1.7 Finančné projekcie
2.1.8 Zoznam dokladov a príloh
2.2 Podnikateľský plán – prípadová štúdia
2.3 Bankový úver
2.4 Lízing

3./ Finančné výkazy a rozpočet
3.1 Zakladateľský rozpočet
3.2 Súvaha
3.3 Výkaz ziskov a strát

4./ Manažment, marketing a komunikačné zručnosti
4.1 Personalistika .
4.1.1 Pracovnoprávne vzťahy v podnikaní
4.1.2 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru
4.2 Ochrana osobných údajov
4.3 Povinnosti zamestnávateľa / podnikateľa v oblasti sociálneho
a zdravotného poistenia
4.3.1 Povinnosti v oblasti sociálneho poistenia
4.3.2 Povinnosti v oblasti zdravotného poistenia
4.4 Marketingový manažment
4.5 Manažment .
4.5.1 Strategický manažment
4.5.2 Projektový manažment
4.5.3 Manažment ľudských zdrojov
4.6 Komunikačné zručnosti a asertivita
4.6.1 Komunikačné zručnosti
4.6.2 Asertivita
4.7. Riešenie konfliktov a problémov

Seminár poskytuje základný sumárny prehľad o požiadavkách v podnikaní.
Každá z uvedených tém je aj predmetom samostatnej podrobnejšej prednášky.
Radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom
 
Prílohy:AVZV vzd-progr-prihl-podm.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: