O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019, zavedenie e-kasa klient a on-line registračná pokladnica.

AV   >   Semináre
Dátum konania:12. 12. 2019 - 12. 12. 2019
Miesto konania:Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z., Partizánska 17, Lučenec
Počet hodín:6
Cena:40,. eur
Registrácia:priebežne
Lektor:Ing. Miriam Matisová, Benefit Consult, s.r.o. Nitra
Na objednávku:nie

Vydané osvedčenia:Bez dokladu

Dni a časy konania:štvrtok od 9.00 hodiny
Popis:PROGRAM:
1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2019
- systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
- ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
- zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady,
vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
- kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na
pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov

2. Definícia pojmov e-kasa klient a on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica
- termíny zavedenia pokladníc e-kasa klient
- pridelenie kódu pokladnice, uvedenie do prevádzky, pokladničný doklad, identifikačný kód dokladu, ukladanie a odosielanie dátových správ
- sprístupnenie identifikačného balíčka v OIZ klienta, žiadosť o podpisový certifikát, tvz. Autentifikačný balíček

2. Zákon o obmedzení hotovostných platieb – praktické príklady a skúsenosti súvisiace s posudzovaním jedného právneho vzťahu

3. Zákon o finančnej kontrole (Vzor - Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.). Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne

4. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
- zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
- - označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
- prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
- poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
- systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
- evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o
poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
- výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných
operácii, inventarizácia pokladne
5. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti

6. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha
ako zrkadlo hotovostných platieb


Súčasťou seminára sú aj aktuálne pracovné materiály
 
Prílohy:Matisová 12122019.doc

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: