O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 – 2022 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy

AV   >   Semináre
Dátum konania:17. 01. 2022 - 17. 01. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Ing. Ladislav Zakhar, PhD., vám na tomto webinári poskytne praktický návod, ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 z pohľadu obcí, VÚC, štátnych fondov, rozpočtových a príspevkových organizácií. Preberané budú všetky účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, ako aj osobitosti vykazovania v individuálnej účtovnej závierke vyššie spomínaných subjektov. Ako účastník získate taktiež nevyhnutný prehľad o obsahu poznámok a termínoch predloženia individuálnej účtovnej závierky.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09,00 – 13,30 – prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

- Právna úprava individuálnej účtovnej závierky a termíny predloženia
- Príprava na zostavenie individuálnej účtovnej závierky
- Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka
- Osobitosti vykazovania v individuálnej účtovnej závierke rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov
- Obsah poznámok individuálnej účtovnej závierky
- Diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: