O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2021

AV   >   Semináre
Dátum konania:01. 12. 2021 - 01. 12. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE resp
30.11.2021 BRATISLAVA Hotel Saffron, Školská 5 (cena 96,-€)
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Na školení s Ing. Balážom získate plnú kontrolu nad účtovaním dlhodobého majetku a uplatňovaním daňových výdavkov vo vašej spoločnosti. V rámci teoretickej časti sa dozviete, čo je z hľadiska legislatívy predmetom odpisovania, aké metódy odpisovania môžeme pri daňových a účtovných odpisoch využiť v roku 2021, do akých odpisových skupín sa odpisovaný majetok zaraďuje alebo tiež to, prečo je dôležité vykonať porovnanie účtovných a daňových odpisov po skončení zdaňovacieho obdobia. V rámci praktickej časti si na viacerých príkladoch ukážeme samotný výpočet daňového aj účtovného odpisu a povieme si, ako pomocou prerušenia odpisovania znížiť náklady a optimalizovať tak výsledok hospodárenia.
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:Ing. Ondrej Baláž Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z hľadiska účtovníctva
•dlhodobý majetok z hľadiska slovenských účtovných predpisov
•obstarávanie dlhodobého majetku kúpou
◦zhotovením vlastnou činnosťou
◦bezodplatné obstaranie

•ocenenie dlhodobého majetku v momente obstarania a k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
•technické zhodnotenie dlhodobého majetku
•vyradenie dlhodobého majetku

Účtovné odpisy – odpisovanie ako ekonomická kategória z hľadiska účtovníctva
•ekonomické dôvody odpisovania – prečo by sa nemali účtovné a daňové odpisy rovnať
•odpisové metódy účtovných odpisov
•vymedzenie účtovných odpisov v postupoch účtovania pre podnikateľov
•odpisový plán

Daňové odpisy od 1.1.2021 - nehmotný a hmotný majetok z hľadiska dane z príjmov
•subjekty oprávnené daňovo odpisovať
•podmienky uplatnenia daňových odpisov
•vstupná cena
•zmena počtu odpisových skupín,
•metódy daňového odpisovania
•prerušenie odpisovania
•odpisovanie technického zhodnotenia
•vyradenie hmotného a nehmotného majetku

Diskusia – odpovede na otázky

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: