O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Zrážky zo mzdy a exekúcie – zmena od 1. 1. 2021

AV   >   Semináre
Dátum konania:28. 10. 2021 - 28. 10. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Školenie s RNDr. Jankou Motyčkovou vám poskytne praktický návod, ako z pohľadu mzdovej účtovníčky v praxi zvládnuť problematiku zrážok zo mzdy a exekučných zrážok. Ozrejmiť si budete môcť všetky náležitosti spojené s vykonávaním zrážok, a to od ustanovení vyplývajúcich zo zákona cez uzavretie dohody o zrážkach až po výpočet a samotný výkon zrážok/exekúcií. Spoznáte tak nielen základné pravidlá, ale najmä samotné postupy s praktickými príkladmi. V závere webinára sa tak budete plne orientovať v tom, aké je poradie zrážok zo mzdy, aká je hranica nepostihnuteľnej sumy, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy alebo ako postupovať v prípade použitia „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, prípadne pri vyhlásení konkurzu na zamestnanca.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AV ZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:RNDr. Jana Motyčková Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

•Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky
•Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
•Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka
•Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky, PRÍKLADY
•Vyživované osoby, nepostihnuteľné sumy od 1. 7. 2021, zníženie nepostihnuteľnej sumy
•Prednostné a neprednostné pohľadávky
•Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
•Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
•Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
•Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
•Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca


•Ako bonus získa každý účastník:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: