O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Viazanie a aranžovanie kvetov

AV   >   Hobby   >   Aranžovanie
Dátum konania:09. 09. 2022 - 30. 11. 2022
Miesto konania:Martin, Malá hora 3
Cena:492
Cieľová skupina:kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov, zúčastŇovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb. Kurz je vhodný pre občanov / občianky so ZPS.
Registrácia:priebežne mailom na avmt@aveducation alebo telefonicky na 0910 114 330
Na objednávku:nie

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Akreditácia:Ministerstvo školstva SR

Dni a časy konania:predpokladaný rozvrh výučby 2-3 x týždenne / dopoludnia, príp. popoludní , resp. počas víkendov alebo kombinovane - upresníme v závislosti od časových možností účastníkov
Popis:Cieľ: účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania kvetov, rôznych ozdôb a bytových doplnkov. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie aranžovaných kvetov, ozdôb a bytových doplnkov ( príprava výrobkov a doplnkov do interiérov s rôznou tematikou
Metódy výučby: prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.
Učebný plán: Teória a technológia aranžovanie kvetov a bytových doplnkov
Odborný výcvik - prax
Spôsob ukončenia:záverečná skúška, na ktorej účastník / účastníčka v rámci zadanej úlohy vyplývajúcej z obsahového zameranie kurzu prezentuje praktickú spôsobilosť vykonávania činností pri zhotovení ikebany z prírodného materiálu a viazania kytice zo živých kvetov.
Profil absolventa:absolvent kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania kvetov, rôznych ozdôb a bytových doplnkov. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie aranžovaných kvetov, ozdôb a bytových doplnkov ( príprava výrobkov a doplnkov do interiérov s rôznou tematikou

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: