O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Kurz OPATROVANIA DETÍ
opatrovateľstvo pre deti do 3 rokov veku dieťaťa

Dátum konania:17. 01. 2022 - 31. 03. 2022
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Počet hodín:223
Cena:990,- €, avšak možnosť zľavy pri platbe vopred 495,- € s možnosťou dohody s AV
Cieľová skupina:fyzické osoby, ktoré poskytujú alebo budú poskytovať starostlivosť deťom do 3 rokov, resp 6 rokov s nepriaznivým zdravotným stavom bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí. Príprava pre pracovnú pozíciu opatrovateľa detí ako v zariadeniach, tak osobní opatrovatelia, resp všetci záujemci o informácie pre deti do uvedeného veku
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:kolektív
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Vydané osvedčenia:Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Akreditácia:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dni a časy konania:dohoda v zmysle opatrení
Popis:Cieľ vzdelávacej aktivity:
pripraviť absolventa na kvalifikovanú prácu s deťmi pre zabezpečenie podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života

Rozsah kurzu : 223 hodín
107 hod teoretická časť, 44 hod praktická časť, 72 hod prax

Obsah:
1/ Starostlivosť o dieťa 58 hod
a/ právne predpisy
b/ základy z pedagogiky
c/ základy z psychológie dieťaťa
d/ rozvoj kľúčových kompetencií
e/ metódy a formy výchovnej činnosti
f/ hra ako nástroj rozvoja dieťaťa
a pod

2/ Základy zdravotných a hygienických požiadaviek 33 hod
a/ zásady bezpečnosti
b/ základy prvej pomoci
c/ zásady správnej výživy
d/ zásady správneho životného štýlu
e/ choré dieťa
a pod

3/ Právne úpravy zamerané na starostlivosť o dieťa 16 hod
vyhlášky / zákony / dohovory a pod

4/ Praktické cvičenia 44 hod

5/ Prax 72 hod v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov - jasle, resp zariadenia s charakterom detských jaslí

Všetci uchádzači musia :
1/ mať min stredoškolské vzdelanie
2/ preukázať svoju zdravotnú spôsobilosť
3/ súhlasiť s podmienkami pre vstup do jaslí (praktické cv., prax)
4/ podpísať Čestné prehlásenie - príloha

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia ak sa nedohodne inak.
Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom

Spôsob ukončenia:písomný test, praktická ukážka
 
Prílohy:a_Prihlaska_do_kurzu_OpD.PDF
b_Cestne_prehlasenie.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: