O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár zameraný na prípravu na skúšku zodpovednej osoby

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Okruhy otázok v zmysle vyhlášky č. 165 / 2013 Z.z.:

A/ Základné ľudské práva a slobody / Ústava SR /

B/ ochrana osobných údajov / Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.
a/ základné ustanovenia zákona
b/ zásady spracúvania osobných údajov
c/ bezpečnosť osobných údajov
d/ dohľad nad ochranou osobných údajov
e/ cezhraničný prenos osobných údajov
f/ registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
g/ ochrana práv dotknutých osôb
h/ postavenie , pôsobnosť a organizácia úradu
i/ kontrola a konanie o ochrane osobných údajov
j/ sankcie a zverejnenie porušenia zákona
k/ spoločné ustanovenia zákona
C/ ochrana osobnosti v občianskom práve / Občiansky zákonník /

D/ spracúvanie osobných údajov v pracovno-právnych vzťahoch a súkromie zamestnanca
na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa / Zákonník práce /

E/ trestný čin neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi / Trestný zákonník /

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!