O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Administratíva

AdministratívaNajbližší termínMiesto konania
Testovaci
Podvojné účtovníctvo
Základy účtovníctva pre prax vo firme
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH
ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB ZA ROK 2012, DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2012 A DAŇOVÉ AKTUALITY 2013
Novela Zákonníka práce
Práca v prostredí Windows II
Práca na PC so zameraním na získanie certifikátu ECDL
Skladová evidencia a účtovanie zásob
PRÁVNA PRAX
pre čerstvých absolventov právnických fakúlt
Novela zákona O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH Č. 503/ 2007
Zmeny v sociálnom poistení
Interné firemné predpisy (smernice)
Počítač - základy Windows, MS WORD, MS EXCEL
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE V r.2013, zmeny platné od 1.1.2013.
Školenie pre pedagógov podľa zákona č.317 § 55
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
Daňové príznanie kdani z príjmov FO a PO za rok 2012
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
Účtovná závierka podnikateľov za rok 2012. Registre účtovných závierok od roku 2013
Nový Zákonník práce a súvisiace predpisy v roku 2013
NOVELA ZÁKONA O DPH od 1.10.2012
ZAČÍNA SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK Z POHĽADU BOZP
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty
Novela zákona o DPH platná od 1.10.2012
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty, vyúčtovanie a likvidácia CP
Dôsledná a podrobná príprava mzdových účtovníkov a personalistov na rok 2013
Zákonník práce v roku 2013
+
ukončenie roka 2012
Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012 - príprava na ročné zúčtovanie
Daň z príjmov PO za rok 2012 a zmeny účinné od 1.1.2013
Obmedzenie hotovostných platieb od 01.01.2013
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby mimo sídla úradu
Praktický seminár k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
(alebo ....ako ste už ďaleko? )
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014.
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH
Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 - príprava na ročné zúčtovanie
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013
Ukončenie roka 2013 a začiatok roka 2014 v mzdovej a personálnej oblasti
seminár zameraný na prípravu na skúšku zodpovednej osoby
ODBORNÁ SPRÁVA KLASICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV - archivácia a registratúra v súlade s platnou legislatívou.
REGISTRATÚRA, REGISTRATÚRNY PORIADOK A PLÁN