O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

DAŇ Z PRÍJMOV PO V ROKU 2012

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Program:• odpisovanie hmotného majetku a nehmotného majetku so zameraním na zmeny účinné od 1.1.2012, odpisovanie technického zhodnotenia, predaj majetku
• zmeny v leasingu účinné od 1.1.2012 a od 1.3.2012
• iné zmeny a novinky platné pre rok 2012
• registrácia PO
• predmet dane z príjmov PO rezidentov, nerezidentov
• zdaniteľné a nezdaniteľné príjmy PO
• zahrňovanie príjmov zdanených daňou vyberanou zrážkou do základu dane
• pohľadávky – opravné položky, postúpenie, odpis, úprava základu dane podľa § 17 ods.28 z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.
• záväzky – odpis záväzku, úprava základu dane o nezaplatený záväzok
• rezervy – tvorba a čerpanie rezerv a vplyv na základ dane
• DPH ako daňový výdavok a nedaňový výdavok
• zahrňovanie opráv chýb minulých účtovných období do základu dane
• výdavky na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie (BOZP, preventívne lekárske prehliadky, cestovné náhrady, náklady na vzdelávanie, príspevky na stravovanie a pod.)
• vybrané okruhy nákladov a ich vplyv na základ dane (PHL, náklady na reklamu, propagačné akcie, darčekové poukážky, propagačné predmety a dary a pod.)
• umorovanie daňovej straty
• základy medzinárodného zdaňovania a eliminácia dvojitého zdanenia
• daňové priznanie – zdaňovacie obdobie, povinnosť podať daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, lehoty na podanie, tlačivo, prílohy daňového priznania, sankcie
• platenie dane, splatnosť dane, sankcie
• preddavky na daň z príjmov právnických osôb od 1.1.2013, preddavky inak
• poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
• informácia o pripravovaných novelách z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.
• diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!