O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Daň z príjmov PO za rok 2012 a zmeny účinné od 1.1.2013

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:1. Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. zo 4.12.2012 z pohľadu dane z príjmov právnických osôb
• Použitie zmenenej sadzby dane z príjmov PO
• Zmeny v zdaňovaní podielov na zisku
• Daňovníci nezaložení na podnikanie
• Zmeny v oslobodených príjmoch
• Úpravy v § 43 a § 44
• Lehoty na podanie DP DPPO za zdaňovacie obdobie 2012
• Asignácia dane
2. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2012
• Povinnosť podať daňové priznanie
• Určenie zdaňovacieho obdobia
• Tlačivo
• Opravné, dodatočné daňové priznanie
3. Zisťovanie základu dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2012 na konkrétnom príklade
• Predmet dane, zdaniteľné príjmy
• Úpravy základu dane podľa § 17 (daň vyberaná zrážkou, porušenie podmienok finančného prenájmu, opravy chýb minulých účtovných období, nezaplatené záväzky, pohľadávky, zmluvné pokuty, úpravy pri technickom zhodnotení prenajatého majetku)
• Daňové a nedaňové výdavky (DPH, rezervy, opravné položky k pohľadávkam, odpis pohľadávok, cestovné náhrady, pracovné a sociálne podmienky zamestnancov, reklama, PHL, odpisy, vyradenie zásob a majetku, škody, členské príspevky, výdavky po zaplatení, kurzové rozdiely ...)
• Eliminácia dvojitého zdanenia
• Umorovanie daňovej straty
• Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
4. Platenie dane
5. Preddavky na daň z príjmov PO
6. Diskusia
7. BONUS - zákon o obmedzení platieb v hotovosti, súhlas správcu dane so zápisom v OR

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!