O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2011 a zmeny od 1.1.2012

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:1. Novely ZDP účinné od 1.1.2011 a ich vplyv na základ dane ( č. 548/2010 Z. z.; č. 129/2011 Z. z.; č. 231/2011 Z. z.; č. 250/2011 Z. z.).
2. Zmeny v zdaňovaní príjmov z prenájmu a predaja majetku v obciach, VÚC a rozpočtových organizáciách (§ 12 a § 13)
3. Povinnosti platiteľa dane pri zdaňovaní príjmov u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16, § 43 a § 44 ZDP
4. Optimalizácia základu dane podľa § 17 – zdanenie záväzkov, opravy chýb minulých účtovných období, zásadné zmeny v zahrnutí zrážkovej dane do ZD od 1.1.2011, úprava základu dane z titulu odpisu a predaja pohľadávok a iné
5. Daňové a nedaňové výdavky so zameraním na zmeny v r. 2011 v cestovných výdavkoch, pri refundácia DPH zo zahraničia ( § 19 až 21) a pod.
6. Komplexný pohľad na odpisovaný a neodpisovaný majetok (§ 22 až 29 ZDP)
7. Zásadné zmeny v zrážkovej dani u podnikateľských subjektov, u SVB
8. Zmeny v podávaní DP u daňovníkov zrušených bez likvidácie, stálych prevádzkarní a zmeny v platení preddavkov na daň (§ 41, 42 a 49), definícia zdaňovacích období a ich špecifiká u právnických osôb
9. Podielová daň venovaná vybraným prijímateľom a emisné kvóty, platenie preddavkov na EK
10. Informácia o novele ZDP pre rok 2012 a o zmenách v Daňovom poriadku v nadväznosti na ZDP.
11. Odpovede na otázky.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!