O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

ODBORNÁ SPRÁVA KLASICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV - archivácia a registratúra v súlade s platnou legislatívou.

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:• legislatíva platná pre oblasť správy registratúry
 zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov
• automatizovaný systém správy registratúry
 vyhláška MV SR č. 92/2013 Z.z. – vyraďovanie a hodnotenie elektronických dokumentov
 výnos MV SR č. 525/2011 Z.z. – štandardy pre vedenie elektronických systémov na správu registratúry
 zabezpečovanie správy registratúry (evidovanie, tvorba spisov, STN k úprave úradných listov)
• registratúrne stredisko
 požiadavky kladené na zabezpečenie ochrany registratúry v registratúrnom stredisku
 preberanie spisov do registratúrneho strediska
 spôsob ukladania spisov v registratúrnom stredisku
• vyraďovacie konanie
 návrh na vyradenie registratúrnych záznamov
 lehoty uloženia registratúrnych záznamov (registratúrny plán)
DISKUSIA - odpovede na otázky účastníkov seminára

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!