O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Podnikanie

PodnikanieNajbližší termínMiesto konania
Daň z pridanej hodnoty v praxi
Zákon 386/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch. Zákon 119/2010 Z. z. o obaloch.
Daň z pridanej hodnoty - daňová kontrola
Podvojné účtovníctvo
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Základy účtovníctva pre prax vo firme
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2011 a zmeny od 1.1.2012
Zásady exekučného konania
Finančný manažment pre nefinančníkov
Ochranné prvky bankoviek
Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010
Novela Zákonníka práce
Odborná príprava mediátora
Skladová evidencia a účtovanie zásob
Manažment zmeny
Vedenie ľudí
PRÁVNA PRAX
pre čerstvých absolventov právnických fakúlt
Zmeny v kľúčových zákonoch účinné od 1.1.2011
Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1.1.2011
Zmeny v sociálnom poistení
Povinnosti v podnikaní a kontroly ich dodržiavania.
Podnikanie bez pokút.
SPRÁVA REGISTRATÚRY V ORGANIZÁCIÁCH A FIRMÁCH
DAŇ Z PRÍJMOV
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE V r.2013, zmeny platné od 1.1.2013.
Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012
ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE RO A PO ZRIADENÉ OBCOU, VÚC V ROKU 2012
LAST MINUTE pre problémové ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie typu "A a B" okrem SZČO
ZMENY ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÉ OD 1.1.2013
Transformácia účtovných sústav pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné a opačne a zmena spôsobu uplatňovania daňových výdavkov u fyzickej osoby podnikateľa
DPH V PRAXI -
po účinnosti záväzného výkladu rady EÚ
NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.10.2012
Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2011- Ročné zúčtovanie
Daňové príznanie kdani z príjmov FO a PO za rok 2012
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH V PRAXI PO 1.1.2013
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2011
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ,
ROČNÝ VÝKAZ PRE UPSVAR ZA ROK 2011
A
ZMENY V ZDAŇOVANÍ PRÍJMOV,
SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ OD 1.1.2012
ROČNÉ ZÚčTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
ZÁKONNÍK PRÁCE - prvé skúsenosti po novelách v roku 2011 - konzultačný seminár, judiktúra a príklady z praxe
Daňové príznanie k dani z príjmov za rok 2011- Žilina
Hotel Slovakia,1.2.2012 o 9.00 hod.
JUDr. Oľga Groszová, lektor
OTÁZKY A ODPOVEDE –
AKTUALITY ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2012 (FO+PO)
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2012
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2012 a ČAS
MEDIÁCIA
Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012
NOVELA ZÁKONA O DPH od 1.10.2012
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty
Novela zákona o DPH platná od 1.10.2012
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty, vyúčtovanie a likvidácia CP
NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 – PRÍPRAVA DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Daň z príjmov PO za rok 2012 a zmeny účinné od 1.1.2013
Obmedzenie hotovostných platieb od 01.01.2013
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
SEMINÁR K DANI Z PRIDANEJ HODNOTY – ČO MUSÍTE VEDIEŤ
Praktický seminár
k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014.
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013
ODBORNÁ SPRÁVA KLASICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV - archivácia a registratúra v súlade s platnou legislatívou.