O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

PRÁVNA PRAX
pre čerstvých absolventov právnických fakúlt

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Vysokoškolské vzd
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Občianske a obchodné právo :
- Kúpna zmluva (kúpa hnuteľnej veci a kúpa nehnuteľnosti), Zámenná zmluva a Darovacia zmluva v právnej praxi
- Nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, Nájomná zmluva podľa zák. 116/1990 Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov v právnej praxi
- Zmluva o Dielo (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka), Zmluva o budúcej zmluve v právnej praxi
- Dohoda o prevzatí dlhu, Dohoda o prevzatí záväzku, Zmluva o postúpení pohľadávok,
- Záložná zmluva, Zmluva o zabezpečovacom prevode v právnej praxi
- Dedičstvo, Úkony notára ako súdneho komisára, úkony súdu, závet, Dohoda dedičov
- Návrh na rozvod, BSM – rozdelenie
- Právo obchodných spoločností
- Zakladanie spoločností - po praktickej stránke, všetko, s čím sa môže právnik stretnúť

Občianske procesné právo :
- Návrhy na začatie súdneho konania. Plnomocenstvá. Najčastejšie úkony účastníkov konania
- Vymáhanie pohľadávok - návrhy na platobné rozkazy

Pracovné právo :
- Pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce a pod. , ukončenie pracovného pomeru
- Návrhy na súd v právnych sporoch vyplývajúcich z pracovnoprávnych sporoch

Exekučný poriadok :
- Exekučné konanie

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!