O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ,
ROČNÝ VÝKAZ PRE UPSVAR ZA ROK 2011
A
ZMENY V ZDAŇOVANÍ PRÍJMOV,
SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ OD 1.1.2012

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Program:

1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2011
Zmeny v tlačivách: „Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch....“, „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2011“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň...“
Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a manžela/ku v závislosti od základu dane z aktívnych príjmov. Podmienky nároku na daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.
Zohľadnenie preplatkov a nedoplatkov poistného pri ročnom zúčtovaní dane. Minimálna výška dane. Daňová povinnosť poberateľov dôchodkov a cudzincov.
Hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011.
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2011.
2. Zmeny podľa novely zákona o dani z príjmov účinné od 1.1.2012
Nová definícia preddavku na daň a platiteľa dane. Možnosť vrátenia preddavkov zaplatených bez právneho dôvodu. Postup pri kontrole uplatneného daňového bonusu a zamestnaneckej prémie. Sankcia za nevykonanie ročného zúčtovania. Registračná a oznamovacia povinnosť podnikateľov oznamovať správcovi dane sumu vyplatenú fyzickej osobe.
Mesačné predkladanie prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň v roku 2012 na nových tlačivách a opravný prehľad.
3. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2011 predkladaný príslušnému ÚPSVaR
Splnenie povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím po ukončení zdaňovacieho obdobia náhradným spôsobom a vzájomnou kombináciou možností plnenia tejto povinnosti.
4. Zmeny pri výpočte čistej mzdy od 1.1.2012
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2012 a základ dane.
Vymeriavací základ na účely platenia poistného na sociálne poistenie a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie zamestnanca. /Príklady/.
5. Zmeny súvisiace s platením poistného na sociálne poistenie zamestnanca, SZČO a dobrovoľne poistenej osoby podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1.1.2012.
6. Zmeny súvisiace s platením preddavkov na poistné na zdravotné poistenie zamestnanca, SZČO a samoplatiteľa od 1.1.2012 podľa novely zákona o zdravotnom poistení.
7. Aktuálne informácie.
8. Diskusia.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!