O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Zákon 386/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch. Zákon 119/2010 Z. z. o obaloch.

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie bez maturity
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Zákon č. 386/2009 Z. z.
• Cezhraničná preprava odpadov, dovoz odpadov, vývoz odpadov a tranzit odpadov (oznamovateľ, oznámenie, finančné zabezpečenie, vrátenie oznámenia, colné orgány...)
• Autorizácia – úprava ustanovení v autorizácii odborne spôsobilých osôb, zmena, zrušenie a zánik osvedčenia
• Úprava ustanovení nakladania s komunálnym odpadom
• Batérie a akumulátory (použitá batéria, prenosná batéria a akumulátor, gombíkový článok, automobilová batéria...)
• Povinnosti hospodárskych subjektov a výrobcov prístrojov (batérií a akumulátorov)
• Zber použitých batérií a akumulátorov
• Označovanie batérií a akumulátorov
• Úprava ustanovení nakladania s elektrozariadeniami (povinnosti zahraničného výrobcu elektrozariadení, diaľkového výrobcu elektrozariadení, distribútora elektrozariadení...)
• Kolektívne nakladanie s elektroodpadom
• Úprava ďalších ustanovení zákona o odpadoch
Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch
• Základné pojmy a prevencia
• Požiadavky na zloženie, vlastnosti obalov a označovanie obalov
• Zálohované obaly na nápoje
• Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov
• Povinnosti oprávnenej organizácie
• Evidencia obalov a odpadov z obalov
• Orgány štátnej správy pre obaly
• Štátny dozor
• Diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov seminára

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!