O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Zmeny v kľúčových zákonoch účinné od 1.1.2011

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Zmeny v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
- čo pocítime od začiatku roka 2011
- čo sa prejaví až pri ročnom zúčtovaní dane resp. daňovom priznaní za rok 2011
Zmeny v zákone č. 282/ 2003 Z.z. o cestovných náhradách
- vreckové
Zmeny v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnej poisťovni
- predčasní starobní dôchodcovia
- dôchodcovia - starobní, výsluhoví, invalidní nad 70%
- nemocenské dávky a materská
Zmeny v zákone č. 43/2003 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení
- zmeny, ktoré sa týkajú nových účastníkov
Zmeny v zákone č. 580/2003 Z.z o zdravotnom poistení
- vyzeralo to horšie ako to v skutočnosti je
Zmeny v zákone č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku
- zaujímavé prechodné ustanovenia
Zmeny v zákone č. 561/2008 Z.z o príspevku na starostlivosť o dieťa
- zaujímavé zvýšenie příspěvku

Ukončenie roka 2010 a začiatok roka 2011 v mzdovej a personálnej oblasti

- Nevyčerpaná dovolenka za rok 2009, 2010
- Ročná uzávierka za rok 2010
- Štatistika za rok 2010
 Povinnosti mzdovej účtovníčky na začiatku zdaňovacieho obdobia 2011.
- Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
- Splnenie povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím po ukončení zdaňovacieho obdobia náhradným spôsobom.
- Januárová výplata 2011 – zmeny pri výpočte „čistej“ mzdy
- Príprava na ročné zúčtovanie dane za rok 2010

 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti

Príprava na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010

- Koho sa týka a koho sa netýka RZZP za rok 2010
- Žiadosť o vykonanie RZZP - Lehoty

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!