O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

ZMENY ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÉ OD 1.1.2013

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Program:

I. Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce účinné od 1.1.2013
1. zmena v definícii závislej práce (§ 1 ods. 2 a 3),
2. konanie zamestnávateľa, ak u neho nepôsobia zástupcovia zamestnancov (§ 12),
3. skúšobná doba (§ 45),
4. zavedenie súbehu výpovednej doby a odstupného (§ 76),
5. odchodné (§ 76a),
6. zmeny v konte pracovného času a nahradenie flexikonta kontom pracovného času (§ 76 a § 142 ods. 5 a § 142a),
7. zavedenie tzv. náhrady za stratu času (§ 96b),
8. zmeny pri dohodnutej a nariadenej práci nadčas (§ 97),
9. ďalšie zmeny v právnej úprave pracovného času,
10. zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223, § 224, § 227 a § 228).
11. reprezentatívnosť odborovej organizácie a jej práva (§ 230, § 240 a iné).
12. postavenie zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka a vzájomný vzťah s odborovou organizáciou (§ 229 ods. 7, § 223a, § 234 - § 236, § 240),
13. dojednávanie kolektívnych zmlúv – výhodnejšie dojednanie (§ 231),
14. prechodné ustanovenia.

II. Aplikačné príklady k novele Zákonníka práce účinnej od 1.1.2013 (vrátane poznatkov tvorcov)
- závislá práca (§ 1 ods. 2 a 3),
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 - § 228a),
- pracovný čas (nerovnomerné rozvrhnutie), konto pracovného času, práca nadčas (§ 85 - § 99),
- postup zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov (§ 12),
- skúšobná doba (§ 45),
- pracovný pomer na dobu určitú (§ 48),
- výpoveď a odstupné (§ 61 - § 76).

III. Najnovšie rozhodnutia súdov v oblasti pracovného práva (súdy v SR, v ČR, Súdny dvor EÚ)
napr. rozhodnutia českých súdov k tzv. švarsystému (k závislej práci)

IV. Pripravované zmeny v iných zákonoch v oblasti regulácie práce na rok 2013 – stručný prehľad
napr. zákon o kolektívnom vyjednávaní: – extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (pracovná zdravotná služba), zákon o službách zamestnanosti (súbeh vykonávania práce na dohodu a evidencie na úrade práce) apod.

V. Zodpovedanie otázok k novele Zákonníka práce účinnej od 1.1.2013 zaslaných vopred
VI. Diskusia, riešenie námetov účastníkov seminára

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!