O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Právo a legislatíva

Právo a legislatívaNajbližší termínMiesto konania
Zákon o ochrane osobných údajov a jeho prepojenie na novelu Zákonníka práce
Daň z pridanej hodnoty v praxi
Zákon 386/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch. Zákon 119/2010 Z. z. o obaloch.
Zákonník práce – úplné znenie
Sociálny fond a sociálna politika podniku
Energetický audit a certifikácia budov
Zásady exekučného konania
Personálna práca a odmeňovanie v školstve
Elektronický podpis a jeho využitie v advokátskej praxi
Pracovné právo v personálnom riadení
Odborná príprava mediátora
Prehľad peňažných tokov ako súčasť poznámok (Cash Flow Statement)
Právne minimum personalistu – mzdára II.
PRÁVNA PRAX
pre čerstvých absolventov právnických fakúlt
Požiadavky na prevádzku predškolských a školských zariadení v zmysle platných legislatívnych úprav na ochranu verejného zdravia
Odborná príprava mediátora Modul D
DAŇ Z PRÍJMOV
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE V r.2013, zmeny platné od 1.1.2013.
Školenie pre pedagógov podľa zákona č.317 § 55
ZMENY ZÁKONNÍKA PRÁCE ÚČINNÉ OD 1.1.2013
Transformácia účtovných sústav pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné a opačne a zmena spôsobu uplatňovania daňových výdavkov u fyzickej osoby podnikateľa
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2011- Ročné zúčtovanie
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH V PRAXI PO 1.1.2013
Majetok spoločnosti, odpisovanie a daň z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2011
Účtovná závierka podnikateľov za rok 2012. Registre účtovných závierok od roku 2013
PREVÁDZKA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ZÁKONNÍK PRÁCE - prvé skúsenosti po novelách v roku 2011 - konzultačný seminár, judiktúra a príklady z praxe
Zákon o používaní elektronických registračných pokladníc č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom od 1.1.2012
Daň z príjmov FO za rok 2012
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2012
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2012 a ČAS
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
MEDIÁCIA
Nový Zákonník práce a súvisiace predpisy v roku 2013
ZAČÍNA SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK Z POHĽADU BOZP
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty, vyúčtovanie a likvidácia CP
NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
Dôsledná a podrobná príprava mzdových účtovníkov a personalistov na rok 2013
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 - príprava daňového priznania
Zákonník práce v roku 2013 v praxi
Zákonník práce v roku 2013
+
ukončenie roka 2012
Zákonník práce účinný od 1.1.2013
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 – PRÍPRAVA DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012 - príprava na ročné zúčtovanie
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 fyzické a právnické osoby
Daň z príjmov - daňové priznanie za rod 2013 FO+PO
7.2.2014
Hotel Slovakia, Žilina
Účtovná závierka 2012 v účtovných jednotkách v podvojnom účtovníctve
Ročné zúčtovanie dane za rok 2013
Zákonník práce – novela zákona od 1.1.2013
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
Obmedzenie hotovostných platieb od 01.01.2013
Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2013
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Praktický seminár
k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA
NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2014, NAJČASTEJŠIE OTÁZKY Z PRAXE
Praktický seminár k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
(alebo ....ako ste už ďaleko? )
Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 - príprava na ročné zúčtovanie
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013
Ukončenie roka 2013 a začiatok roka 2014 v mzdovej a personálnej oblasti
seminár zameraný na prípravu na skúšku zodpovednej osoby
ODBORNÁ SPRÁVA KLASICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV - archivácia a registratúra v súlade s platnou legislatívou.
Najdôležitejšie zmeny v legislatíve platné od 01.01.2015
Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2019
Účtovná závierka PO a daňové priznanie za rok 2014