O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Požiadavky na prevádzku predškolských a školských zariadení v zmysle platných legislatívnych úprav na ochranu verejného zdravia

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:• Požiadavky na prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel a súvisiacich vykonávacích predpisov

• Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež

• Prevádzkové poriadky zariadení pre deti a mládež

• Požiadavky na prevádzku zariadení pre deti a mládež v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia akútnych a parazitárnych ochorení /chrípka, vši/

• Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež v súvislosti s požiadavkami na kvalitu piesku v pieskoviskách

• Indikátory kvality vnútorného ovzdušia v MŠ a školách, dodržiavanie požiadaviek na kvalitu vnútorného ovzdušia v zariadeniach pre deti a mládež podľa súčasnej legislatívy

• Povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí pre deti a mládež a požiadavky na zariadenia, v ktorých bude zotavovacia akcia prebiehať podľa súčasnej legislatívy

• Nesplnenie povinností prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež a organizátorov zotavovacích podujatí – správne delikty

• Diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov seminára

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!