O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Prehľad peňažných tokov ako súčasť poznámok (Cash Flow Statement)

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:- Právna úprava v oblasti prehľadu peňažných tokov (slovenská právna úprava, nadnárodná úprava – IFRS, US GAAP)
- Podstata, význam a cieľ prehľadu peňažných tokov pre finančné riadenie podniku
- Vymedzenie základných pojmov v oblasti prehľadu peňažných tokov podľa slovenskej právnej úpravy a porovnanie s nadnárodnou úpravou
- Štruktúra a členenie peňažných tokov
- Metódy vykazovania peňažných tokov
- Zdroje informácií pre zostavenie prehľadu peňažných tokov (súvaha, výkaz ziskov a strát, ostatné informácie)
- Obsahová náplň prehľadu peňažných tokov podľa opatrenia MF SR
- Zostavenie vnútorného predpisu pre oblasť prehľadu peňažných tokov
- Praktický príklad zostavenia retrospektívneho prehľadu peňažných tokov
- Analýza špecifických oblastí v prehľade peňažných tokov
- Perspektívny prehľad peňažných tokov a podklady pre jeho zostavenie
- Využitie informácií z perspektívneho prehľadu peňažných tokov pre riadenie likvidity a solventnosti podniku
- Ukazovatele konštruované na báze informácií z prehľadu peňažných tokov a ich ekonomická interpretácia
- Diskusia

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!