O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Zákonník práce – novela zákona od 1.1.2013

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Lektor: JUDr. Mária Buchtová
Program:

Hlavné zmeny novely Zákonníka práce pre aplikačnú prax:

1. Nová definícia závislej práce.
2. Obmedzenie zásahu zamestnávateľa do súkromia zamestnanca na pracovisku.
3. Skúšobná doba, obmedzenie možnosti jej predĺženia.
4. Skrátenie doby pracovného pomeru na určitú dobu a zníženie rozsahu reťazenia pracovného pomeru na určitú dobu.
5. Pracovný pomer na kratší pracovný čas a delené pracovné miesto.
6. Uzatváranie pracovnej zmluvy so žiakom a dohoda o zotrvaní u zamestnávateľa, pre ktorého sa žiak pripravuje na povolanie, úhradová povinnosť zamestnanca.
7. Vyššia miera ochrany zamestnanca pri skončení pracovného pomeru (precizovanie výpovedných dôvodov , zavedenie súbehu odstupného a výpovedných dôb, účasť zástupcov zamestnancov, obchodné)
8. Obmedzenie výkonu inej zárobkovej činnosti zamestnanca počas trvania pracovného pomeru.
9. Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca počas trvania pracovného pomeru.
10. Právo zamestnávateľa určovať čerpanie dovolenky zamestnancovi výnimočne prenesené na zamestnanca.
11. Dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancom zo závažného porušenia pracovnej disciplíny.
12. Pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaným mimo pracovného pomeru, pracovné podmienky.
13. Zástupcovia zamestnancom, ich kompetencie a podmienky ich činnosti.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!