O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

POVINNOSTI PRI VÝKONE ZRÁŽOK ZO MZDY, RZZP ZA ROK 2011 A OZNAMOVANÍ ZMIEN NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

AV   >   Ostatné
Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:Program:

1. Zmena vo výpočte zrážok zo mzdy od 1.7.2012 na základe zmeny súm životného minima.
Ustanovenia o zrážkach zo mzdy podľa Zákonníka práce, Exekučného poriadku, Občianskeho
súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka. Tretinový systém, nepostihnuteľné sumy, prednostné
a neprednostné pohľadávky, poradie zrážok (Príklady).

2. RZZP za rok 2011 podľa vyhlášky MZ SR č. 130/2012 Z. z.
Zúčtovanie preplatkov a nedoplatkov zamestnanca v mzdovej učtárni a platiteľov poistného voči
príslušnej zdravotnej poisťovni. Spôsob zúčtovania príjmov zo zamestnania, podnikania,
kapitálových a ostatných príjmov a príjmov z dividend. Podmienky započítavania podielov na
zisku obchodných spoločností a družstva do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné
poistenie (Príklady).

3. Prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti na účely sociálneho a zdravotného
poistenia pri neplatenom voľne zamestnanca, skončení pracovného pomeru a absencii.

4. Čerpanie náhradného voľna podľa Zákonníka práce za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na
pracovisku, prácu nadčas a vo sviatok podľa § 96, § 121 a § 122 zákonníka práce (Príklady).
5. Vymeriavací základ na účely sociálneho a zdravotného poistenia. Predkladanie ELDP pobočke
Sociálnej poisťovne (Príklady).

6. Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 podľa Opatrenia MPAVR
SR č. 136/2012 Z. z. a jeho vplyv na maximálne a minimálne vymeriavacie základy na účely
sociálneho a zdravotného poistenia, sumu dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia.

7. Vplyv zmeny sumy životného minima od 1.7.2012 na daňový bonus a nezdaniteľné časti základu
dane.

8. Aktuálne informácie. Príprava na nové legislatívne zmeny podľa návrhu noviel zákona o sociálnom
poistení, zákona o zdravotnom poistení, zákona o dani z príjmu a Zákonníka práce súvisiace so
spracovaním miezd.

9. Diskusia, konzultácie, riešenie námetov účastníkov seminára.

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!