O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Ostatné

AV   >   Ostatné
OstatnéNajbližší termínMiesto konania
Zákonník práce – úplné znenie
Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov
PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA, ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ, PRIEBEŽNEJ A NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA
Odborno – konzultačný seminár pre elektrotechnikov
Školenie pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami
SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Energetický audit a certifikácia budov
Ochranné prvky bankoviek
ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB ZA ROK 2012, DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2012 A DAŇOVÉ AKTUALITY 2013
Novela Zákonníka práce
ZÁSADY VYKONÁVANIA PREDBEŽNEJ A PRIEBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY PO NOVELE ZÁKONA O FINANČNEJ KONTROLE
Povinnosti v podnikaní a kontroly ich dodržiavania.
Podnikanie bez pokút.
Kvalita, znížená akosť, reklamácie
ODMEŇOVANIE V ROZPOČTOVEJ SFÉRE A PERSONÁLNE PODMIENKY KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
SPRÁVA REGISTRATÚRY V ORGANIZÁCIÁCH A FIRMÁCH
POVINNOSTI PRI VÝKONE ZRÁŽOK ZO MZDY, RZZP ZA ROK 2011 A OZNAMOVANÍ ZMIEN NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby
Individuálne plány rozvoja osobnosti
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.10.2012
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
DPH V PRAXI, POVINNOSTI PLATITEĽA NA KONCI KALENDÁRNEHO ROKA A ZMENY OD 1.1.2012
NOVELA ZÁKONA O DPH V PRAXI PO 1.1.2013
Majetok spoločnosti, odpisovanie a daň z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2011
PREVÁDZKA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
BAZÁLNA STIMULÁCIA V OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
Daňové príznanie k dani z príjmov za rok 2011- Žilina
Hotel Slovakia,1.2.2012 o 9.00 hod.
JUDr. Oľga Groszová, lektor
Daň z príjmov FO za rok 2012
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení, II.pilieri dôchodkového sporenia, zdaňovaní príjmov a v Zákonníku práce pri spracovaní miezd od 1.1.2013
Zákonník práce v roku 2013
SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA
INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA
NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2014, NAJČASTEJŠIE OTÁZKY Z PRAXE
Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2013 – FO + PO
Žilina
Práca s PC - MS WORD, EXCEL, INTERNET, OUTLOOK....
Práca s PC - kurzy na mieru
Manažér strednej úrovne riadenia vnútrofiremných procesov
Celoživotné vzdelávanie
LETNÝ DENNÝ TÁBOR DETÍ
TÝŽDEŇ CELOŽIVOTNÉHO UČENIA
Poldenný tábor pre deti od 6-11 rokov