O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 +Legislatívne zmeny 2020

AV   >   Semináre   >   Ing. Kukučka
Dátum konania:14. 02. 2020 - 14. 02. 2020
Cena:40 €
Lektor:Ing. Kukučka
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Bez dokladu
Akreditácia:Bez akreditácie

Popis: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019

o Povinnosti a termíny
o Daňové tlačivá
• Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
• Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
• Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2019
• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
• Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
o Nezdaniteľné časti základu dane na :
 daňovníka, manžela/manželku
 kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera
o „ Milionárska daň “, nerovná daň
o Daňový bonus
• na vyživované dieťa – ročný daňový bonus
• na zaplatené úroky
o Špecifiká týkajúce sa
 poberateľov dôchodkov
 preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia za rok 2018
o Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020

o Mzdové veličiny platné pre rok 2020
o Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
• odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
• NOVÉ tlačivá : Vyhlásenie ... , Potvrdenia o príjme ...
• nezdaniteľná časť základu dane
• príjmy oslobodené od dane
o ubytovanie,vzdelávanie, lekárske preventívne prehliadky zamestnancov
• príspevok na rekreáciu na prelome rokov a v roku 2020
• príspevok na športovú činnosť dieťaťa
• doručovanie vybraných potvrdení elektronickými prostriedkami od :
o zamestnanca zamestnávateľovi
o od zamestnávateľa zamestnancovi
• zaokrúhľovanie v rámci celého zákona
• preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa
pri podaní daňového priznania a u zamestnávateľa
o verejná služba, štátna služba
o ostatní zamestnávatelia
o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2020
• zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
• vek odchodu do dôchodku - tabuľky, dôchodkový strop
o Zákonník práce
 minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 mzdové zvýhodnenia od 1.1.2020
 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021
 nárok na dovolenku v roku 2020
o Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019 a rok 2020
o Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a iné


 
Prílohy:Ročné zúčtovanie dane za rok 2019.doc

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: