O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Semináre

AV   >   Semináre
SemináreNajbližší termínMiesto konania
Konzultačný seminár Erasmus + K1
CESTOVNÉ NÁHRADY a POKLADŇA 2015
PERSONÁLNE A ZMLUVNÉ VZŤAHY V PODNIKANÍ
ARCHIVÁCIA a ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OPATRENIA SÚVISIACE S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
Pokladničná agenda v súčinnosti s aktuálnou legislatívou(novela Obchodného zákonnníka- firmy úpadku, Zákon o obmedzení hotov.platieb)
Verejné obstarávanie
ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO PRE SAMOSPRÁVU
ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
Zvládanie konfliktov
Vedenie pokladničnej agendy vo firme z viacerých pohľadov súčasnej legislatívy v Slovenskej republike
aktuálna legislatíva s účinnosťou od 01.06. 2019
Legislatívne zmeny
Nový zákon o odpadoch
NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH a VYBRANÉ AKTUÁLNE APLIKAČNÉ PROBLÉMY ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM A ICH NÁSLEDNÉ RIEŠENIE
Pokladničná agenda v súvislosti s aktuálnou legislatívou
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax,vzory interných dokladov, stravné od 01.06. 2018
SPRACOVANIE BIZNIS PLÁNU PRE PODNIKATEĽOV A ŽIADATEĽOV O PRÍSPEVOK NA PODNIKANIE Z ÚRADU PRÁCE
Reč tela a komunikačné zručnosti
PRACOVNÝ POHOVOR
Elektronická schránka 2017
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2016
Novela zákona o DPH
Komunikačné zručnosti a šarm
Ako to riešiť, keď sa to nedá riešiť
seminár: TVORBA A RIADENIE PROJEKTOV EÚ
RIADENIE spoločnosti s.r.o.
Hotovostné a bezhotovostné finančné operácie firmy,spoločnosť v úpadku a osobitné režimy účtovnej jednostky počas úpadku
SPRACOVANIE PROJEKTOVÉHO ZÁMERU A FINANČNÝ MANAŽMENT PROJEKTU
Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1.7.2017
Zvládanie času a stresu
Férová komunikácia
Diplomová práca - Riešenie problémov
seminár: Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO
FAKTURAČNÉ ZÁKLADY V PRAXI
seminár: RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ
Verejné obstarávanie
seminár: MOZOG - ORGÁN, KTORÝ TIEŽ POTREBUJE FITNESSPROGRAM
seminár: TO DIEŤA JE POSTRACH
seminár: REŠTARTUJ SVOJ MOZOG
seminár: UMENIE FLIRTU
seminár: KOMUNIKÁCIA A REČ TELA
seminár: RIEŠENIE ZÁŤAŽOVÝCH A KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ
seminár: ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ A KONFLIKTOV
seminár: ZAČÍNAME PODNIKAŤ
seminár: POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA
seminár: ZVLÁDANIE ČASU A STRESU
seminár: EFEKTÍVNE VEDENIE PORADY
seminár: MZDOVÁ AGENDA
seminár: EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA A NARIADENIA GDPR
seminár: ZÁKLADY ONLINE MARKETINGU
seminár: E-MAIL MARKETING
seminár: SEO - OPTIMALIZÁCIA PRE VYHĽADÁVAČE
seminár: LOKÁLNY ONLINE MARKETING
seminár: SOCIÁLNE SIETE A VIDEÁ V MARKETINGU
seminár: DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V ROKU 2020
seminár: DPH - NAJČASTEJŠIE CHYBY A PROBLÉMY PRI UPLATŇOVANÍ V PRAXI
seminár: DPH V PRAXI A PRIPRAVOVANÉ ZMENY OD 1.1.2018
seminár: VEDENIE A RIADENIE ĽUDÍ. MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Vedenie pokladničnej agendy vo firme z viacerých pohľadov súčasnej legislatívy v Slovenskej republike
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, vzory
DPH, DzP, Daňový poriadok – Zmeny od 1. 1. 2018
NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH a VYBRANÉ AKTUÁLNE APLIKAČNÉ PROBLÉMY ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM A ICH NÁSLEDNÉ RIEŠENIE
seminár: SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE - aktuálne zmeny 2019
seminár: Aplikácia DPH na príkladoch v praxi
seminár: PRAKTICKÉ UPLATNENIE INŠTITÚTOV ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
seminár: PROFESIONÁLNA ASISTENTKA
NOVELY ČASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2018
seminár : Účtovná závierka za rok 2017
konferencia: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR
seminár: DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PO ZA ROK 2017
Nový zákon o sťažnostiach/platnosť od 1.6.2017/ a vybrané aktuálne aplikačné problémy zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ich následné riešenie
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2017
seminár : Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018
seminár : Účtovné a daňové povinnosti FO v roku 2017 a daňové priznanie typu B
on line seminár : Intrastat – aktuálne v roku 2020
seminár : DOBRÁ FIRMA, ZDRAVÉ VZŤAHY, SKVELÝ VÝKON
seminár: Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018
seminár: Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018
seminár: Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
workshop: ÚSPEŠNÁ ŽENA
seminár: Transferové oceňovanie v roku 2020
seminár: Exekučné zrážky zo mzdy
semár: Povinnosti firiem vyplývajúce zo zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov
online seminár: Cestovné náhrady pre rok 2020
seminár: Pracovný čas a evidencia dochádzky
workshop: POZITÍVNE PROGRAMOVANIE PODVEDOMIA
workshop : INTERIEROVÝ DIZAJN PODĽA PRINCÍPOV FENG SHUI
seminár: SEO pre začiatočníkov
seminár: FINANČNÉ RIADENIE s.r.o. - naučme sa to
seminár: GDPR A ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI
seminár: ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE
seminár: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2019 A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE OD 1. 1. 2020
PC školenie: Super asistentka
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019, zavedenie e-kasa klient a on-line registračná pokladnica
PRAKTICKÉ PRAVIDLÁ ETIKETY A SPRÁVANIA SA NA PRACOVISKU
seminár: Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2019 a vybrané problémy v praxi
seminár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020
seminár: SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV - vedenie účtovnej agendy
seminár : DOKONALA PREZENTACIA A VYSTUPOVANIE PRED PUBLIKOM
seminár : LIFE LEADERSHIP ALEBO ZIVOT V ROVNOVAHE
seminár : POVINNÁ ELEKTRONIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA KROK ZA KROKOM
seminár : Veľká novela verejného obstarávania, hlavné ciele a zmeny od 1. 1. 2019
seminár : ZÁKONNÍK PRÁCE POD LUPOU
seminár : GDPR a osobné údaje pod lupou
seminár : DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V R.2019
seminár : Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 na praktickom príklade
seminár : SCHVÁLENÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1.1.2020
seminár : Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)
seminár : Elektronická komunikácia cez slovensko.sk a financnasprava.sk
seminár : REALITY - NEHNUTEĽNOSTI V PRAXI
seminár : FIREMNÁ KULTÚRA - ROZHODUJÚCI FAKTOR ÚSPEŠNOSTI
seminár : ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
seminár : TAJOMSTVO PRESVEDČIVOSTI
seminár : BUDOVANIE VLASTNEJ ZNAČKY
seminár : Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020
seminár : Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a riešeniami najčastejších problémových situácií
Seminár : Cash flow – prehľad peňažných tokov
seminár : INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2018
seminár : Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2018/2019
seminár : ROZVOJ OSOBNOSTI
seminár : ROZVOJ RIADIACICH KOMPETENCIÍ
seminár : MANAŽMENT RIADENIA V PRAXI
seminár : MZDY PRE ZAČIATOČNÍKOV
seminár : Povinnosti a novinky v BOZP pri práci zamestnancov v kanceláriách a skladoch pre rok 2019
seminár : MZDY POKROČILÝCH
seminár : Finančná analýza v čase KORONAKRÍZY, kalkulácia a cenotvorba
seminár : DPH komplexne vrátane povinnosti viažucich sa k fakturácii
seminár : STRATÉGIA PREDAJA
seminár : AKO NA PRACOVNÝ POHOVOR
seminár : Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
seminár : Praktické daňové kontroly
seminár : Účtovníctvo a dane organizačnej zložky a stálej prevádzkarne
seminár : Medzinárodná kamiónová doprava a DPH
seminár : Finančná kontrola v roku 2019 bez sankcií z pohľadu kontrolóra
seminár : Novinky v transferovom oceňovaní v roku 2019
seminár : Zamestnanecké benefity vrátane rekreačných poukazov versus aplikačná prax
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v roku 2019 a ich aplikačná prax, vzory.
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019, zavedenie e-kasa klient a on-line registračná pokladnica.
seminár : Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek
seminár : Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie
seminár : Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
seminár : POD TAKTOVKOU EMÓCIÍ V ZLOŽITEJ SITUÁCII
seminár : MANIPULÁCIE. OCHRANA PROTI MANIPULÁCII.
Online seminár: Zverejňovanie povinných dokumentov, finančná kontrola + účtovanie a práce v prostredí domova
seminár : GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra
seminár : Prekážky v práci v pracovnoprávnych vzťahoch
seminár : Register partnerov verejného sektora vrátane novely účinnej od 1. 9. 2019
seminár : Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)
Schválené novely zákona o dani z príjmov od 1.12.2019 a 1.1.2020, informácie k novele DPH 2020
seminár : DPH - novely zákona za rok 2019 a od 1.1.2020
seminár : Daň z príjmov PO, FO- novely zákona za rok 2019 a od 1.1.2020
workshop : KTO SOM A KTO NIE SOM
seminár : Úvod do Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva IFRS - základy
seminár : Zmeny v zákone o účtovníctve, DPH a DzP od 1. 1. 2020
seminár : DPH - novely zákona od 1.1.2020
seminár : Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020
workshop : OZDOBY Z CESTA
workshop : LEKTOR
workshop : KREATÍVNE MYDLO
Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2019
seminár : Pokladnica e-kasa klient od 1. januára 2020 – zmeny, povinnosti, nastavenia a požiadavky
seminár : DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým
seminár : Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2020
seminár : GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi
seminár : Verejné obstarávanie v roku 2020 (legislatívne novinky a aplikačná prax)
seminár : Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - novely 2019/2020 - 5 tém = 5 lektori
seminár : Monitorovanie priestorov kamerami podľa nových pravidiel platných od roku 2020
Online seminár: Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020
workshop : Poďme si pohovoriť o deťoch
workshop : Manipulácia vo vzťahu, na pracovisku
seminár : Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020
seminár : Register partnerov verejného sektora aktuálne v roku 2020
seminár : Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci
seminár : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI OBECNÝCH ÚRADOV
seminár : Zadávanie podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky financované z fondov EÚ vrátane kontrolného mechanizmu
seminár : Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe
seminár : Vedenie účtovníctva organizačnej zložky v roku 2020
seminár : Kamerové systémy v praxi podľa usmernení EDPB zo dňa 29.1.2020
seminár : Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení
Webinár: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny
Webinár: Záverečný účet v obci a výpočet výsledku hospodárenia bez sankcií (tipy finančného kontrolóra)
Webinár: Inventarizácia pokladničnej hotovosti v roku 2020
Webinár: Webinár: Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, nadčas a nočnú prácu od 1. 1. 2020
Webinár: Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s koronavírusom (práca z domu, čerpanie dovolenky, neprideľovanie práce zamestnancovi a iné)
Online seminár: Zvládnime krízu vo firme efektívne a s prehľadom (krok za krokom k obnoveniu zdravia a rentability)
webinár : Aplikácia daňového zákona a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy
webinár : Problémy zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom + prijaté opatrenia v pracovnoprávnej a v mzdovej oblasti (dávky nemocenského poistenia)
webinár : Daňové, účtovné a ekonomické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 (čo by ste mali vedieť!)
Online seminár: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky zo mzdy od 1.7.2020
Online seminár: Základy personalistiky
Webinár: Vysielanie zamestnancov do zahraničia – zmeny od 30. 7. 2020
Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov
seminár : Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých
seminár : Základy personalistiky
Webinár: GDPR – aktuálne problémy, práca z domu, spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia a zmeny v roku 2020
Webinár: Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - dodávateľov
webinár: Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - obstarávateľov
webinár: Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov
Webinár: INCOTERMS® 2020 - Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok od 1. 1. 2020
webinár: ŠPECIALITY Z DAŇOVEJ KUCHYNE
Webinár: Náležitosti a problémy základnej finančnej kontroly v roku 2020
semináre : Daňový rešerš roku 2020 – všetko, čo potrebujete vedieť o DPH a DzP
Webinár: Základy transferového oceňovania
webinár: Fakturácia DPH a zmeny v daňových zákonoch od 1.10.2020
seminár : REČ TELA
seminár : BIZNIS PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA V PRAXI
seminár : KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI A PREZENTÁCIA
Webinár: Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)
Webinár: Dodávatelia a ich účasť vo verejnom obstarávaní