O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Daň z pridanej hodnoty v roku 2018
Najnovšia novelizácia zákona o DPH k 1.1.2019 – zákon č. 112/2018 Z.z.

AV   >   Semináre   >   JUDr. Groszová
Dátum konania:16. 10. 2018 - 16. 10. 2018
Na objednávku:nie


Popis:Do programu seminára sme zaradili témy, ktoré si vybrali sami účastníci.
Sú to buď okruhy prípadov, ktoré patria v rámci dane z pridanej hodnoty k najzložitejším (napríklad určenie miesta dodania tovarov a služieb), pričom ale ide o záležitosti, ktoré musí ovládať každý, kto vedie evidenciu k DPH lebo tieto veci treba riešiť denne, alebo záležitosti, ktoré sú skôr zriedkavé a zrejme práve preto ich dobre neovládame (napr. práva a povinnosti pri daňovej kontrole)
Program:
1/ miesto dodania a) pri dodaní tovaru b) pri dodaní služby c) vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služby
2/vznik povinnosti registrácie neplatiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH a) povinnosť podať súhrnný výkaz b) čo a kedy treba uviesť v súhrnnom výkaze
3/ prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm.a-j zákona o DPH najmä po zrušení limitu 5 000 eur vo faktúre pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie (nákup ryže, byl. čajov pre hotely, reštaurácie) ,
4/Daňová kontrola dane z pridanej hodnoty a) práva a povinnosti platiteľa dane pri daňovej kontrole b) skončenie kontroly, rozhodnutie, odvolanie proti rozhodnutiu c) sankcie uložené správcom dane
5/ § 47 ods. 6 ZDPH – zmena výkladu oslobodzovania prepravných služieb pri vývoze/dovoze
6/ Informácia o najnovšej novelizácii zákona o DPH k 1.1.2019-zákon č.112/2018 Z.z.
7/ Informácia o novelizáciách zákona o dani z príjmov schválených v roku 2018
8/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára
 
Prílohy:DPH 16.10..doc

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: