O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1.1.2020

AV   >   Semináre   >   JUDr. Groszová
Dátum konania:16. 01. 2020 - 16. 01. 2020
Cena:40 €
Lektor:JUDr. Groszová
Na objednávku:nie


Popis:Rok 2020
1/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1.1.2020 vplyv zmien v texte zákona na prax platiteľov dane
2/ nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – upozornenie na zmeny v jednotlivých riadkoch – nové tlačivo sa použije po prvýkrát za január 2020
3/nové tlačivo súhrnného výkazu , ktoré sa použije po prvýkrát za mesiace alebo štvrťroky r. 2020
Rok 2019
4/ § 38 predaj nehnuteľností – posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľností povinne oslobodené plnenie povinne zdaňované plnenie možnosť voľby prenos daňovej povinnosti na kupujúceho vrátene pomernej časti odpočtu dane (§54)
5/ § 38 nájom nehnuteľností - posúdenie daňového režimu pri nájme nehnuteľností povinne zdaňované plnenie povinne oslobodené plnenie možnosť voľby
6/ § 69 ods.2 a 3 osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb od zahraničných osôb, určenie miesta dodania - § 13,14,15,16
7/ diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: