O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a v praxi obecných (mestských) úradov

AV   >   Semináre
Dátum konania:21. 10. 2021 - 21. 10. 2021
Miesto konania:Martin, konkrétne miesto upresníme v priebehu septembra
Cieľová skupina:Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odboru registrov matrík a hlásenia pobytu, číslo SVS-ORMPI-2020/010527, zo dňa 4. marca 2020, ktoré vydalo usmernenie pre udelenie prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a REGOB organizujeme školenie pre určených zamestnancov orgánov územnej samosprávy (Obecných úradov) pre oblasť ochrany osobných údajov, v zmysle zákona 18/2018 Z.z.
Registrácia:mail, telefonicky, osobne

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie - je možné vyslať náhradníka v prípade nepredvídateľných okolností
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom školenia.
V prípade požiadavky vystavenia faktúry, prosíme včas zaslať fakturačné údaje.


Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom
Lektor:Mgr. Vladimír Salaj
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:registrácia účastníkov - od 8,30 hod
od 9,00 hod prednáška s prestávkami na občerstvenie, resp. na obed
predpokladané ukončenie o 14 hod
Popis:PROGRAM ŠKOLENIA :

Vysvetlenie základných pojmov
Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť...)
Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod...)
Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov (WEB stránky)
Práva a možné obmedzenie práv dotknutej osoby (fotografie, kamerové systémy)
Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (zmluvy, definovanie rozsahu)
Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť..)
Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť...)
Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, smernice, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné...)

Školenie bude zamerané na tieto a ďalšie témy:
•Viete, čo si máte predstaviť pod pojmom dokumentácia podľa Nariadenia GDPR? My vám presne povieme, čo všetko máte mať vypracované.
•Viete si overiť, či máte správne vypracovanú informáciu o spracúvaní osobných údajov?
•Viete, či máte právny základ na spracúvanie osobných údajov a či je to správny právny základ? Porovnáme si súhlas verzus oprávnený záujem napríklad pri fotografovaní.
•Máte správne ošetrení vzťah s vaším sprostredkovateľom?
•Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov? Napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?
•Monitorujete priestory kamerami? Viete, čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novým usmernením EDPB?
•Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?
•Viete, kedy máte oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov?
•Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.
•Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?
•Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?
•Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?


Účastníkom školenia bude vydaný doklad o absolvovaní školenia, ktorý slúži ako príloha žiadosti o pridelenie prístupových práv do systémov Centrálna ohlasovňa a REGOB / IS register adries.
Spôsob ukončenia:Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom školenia.
v prípade požiadavky vystavenia faktúry, prosíme včas zaslať fakturačné údaje
Je možné vyslať náhradníka v prípade nepredvídateľných okolností

Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom
 
Prílohy:Potvrdenie_OOÚ_2021_vzor.docx

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: