O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Seminár : Cash flow – prehľad peňažných tokov
WEBINÁR = ONLINE VZDELÁVANIE

AV   >   Semináre
Dátum konania:09. 11. 2021 - 09. 11. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Zdá sa vám riadenie cash flow zložité? Nič sa nedeje, logiku dozaista pochopíte na množstve praktických príkladov, ktoré vám pomôžu pochopiť skutočné výhody a význam cash flow pre vašu prax. Na školení s Ing. Ondrejom Balážom sa naučíte efektívne monitorovať všetky peňažné toky, ktoré do vášho podniku prichádzajú alebo odchádzajú. V úvode sa zoznámite so základnými pojmami, porozumiete legislatívnej stránke a dozviete sa tiež, aké metódy zostavovania peňažných tokov poznáme a kedy sa používajú. V rámci praktickej časti si osvojíte všetky potrebné znalosti pre zostavenie prehľadu peňažných tokov nepriamou metódou, ako aj znalosti pre vyhotovenie retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Ing. Ondrej Baláž, spoluautor viacerých odborných publikácií a bohatá publikačná činnosť v odborných časopisoch zameraných najmä na oblasť účtovníctva a daní
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

•Základné pojmy
•Úprava prehľadu peňažných tokov v podvojnom účtovníctve podnikateľov v Slovenskej republike.
•Metódy vykazovania prehľadu peňažných tokov
◦priama metóda
◦modifikovaná priama metóda
◦nepriama metóda

•Nadväznosť prehľadu peňažných tokov na výkazy účtovnej závierky
•Príklad na zostavenie prehľadu peňažných tokov nepriamou metódou
•Diskusia

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady

Ako prebieha online seminár a technické podmienky zašleme včas prihláseným záujemcom.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Pre potreby fakturácie prosíme zaslať fakturačné údaje / objednávku.
Inak po prihlásení úhrada v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke uviesť účastníkov

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: