O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár : DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V R.2019

AV   >   Semináre
Dátum konania:13. 09. 2019 - 13. 09. 2019
Miesto konania:BRATISLAVA, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Opäť sme tu pre vás s témou daňovej optimalizácie. Tak ako v predošlých obdobiach, aj tentokrát vám prinášame množstvo overených optimalizačných trikov pre rok 2019, ktoré vám prezradí skúsený daňový poradca Ing. Milan Kúdela.
Registrácia:online, mailom, telefonicky, osobne
Lektor:Ing. Milan Kúdela, Člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM
•Zmena účtovného obdobia
•Pozastavenie daňového odpisovania.
•Uplatnenie opravných položiek a rezerv s vplyvom na základ dane.
•Nízka kapitalizácia.
•Sprostredkovania s odmenou nad rámec daňových výdavkov.
•Vyplácanie základného imania a zdaňovanie.
•Vklady majetku do ostatných kapitálových fondov a ich vyplácanie.
•Dlhodobé záväzky a ich zdaňovanie.
•Podávanie dodatočných daňových priznaní.
•Eliminácia vzniku stálej prevádzkarne pre účely zákona o DzP.
•Interná súťaž.
•Dovolenka nad rámec zákona.
•Neodpočítateľná DPH ako náklad

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky vystavenia faktúry, prosíme včas zaslať fakturačné údaje.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: