O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár : KONFLIKT V HRSTI
TRILÓGIA : 27.7.21 Konflikt 28.7.21 Manipulácia 29.7.21 Komunikácia

AV   >   Semináre
Dátum konania:27. 07. 2021 - 27. 07. 2021
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám, SNP 25 , Zvolen
Cena:69,- €
Cieľová skupina:Ako vznikajú konflikty, ako ich riešiť a čo sa môže stať ak ich riešiť nebudete?
Konflikt (lat. conflictus – zrážka) je udalosť, spoločenský proces, v ktorom sa jednotlivec alebo skupina snaží o dosiahnutie vlastných cieľov (uspokojenie potrieb, realizáciu záujmov) eliminovaním, zničením alebo podriadením si iného jednotlivca alebo skupiny, snažiacich sa o dosiahnutie podobných alebo identických cieľov. V situácii konfliktu sa vyskytuje napätie. Konflikt je príčinou úzkosti.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je plátca DPH, Ceny sú konečné, možná množstevná zľava

cena za 1 seminár 69,-€ / cena za 2 semináre 120,-€ / cena za 3 semináre 165,-€
Lektor:Ľubomíra Hnátová, PhD., špecialista
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:v čase 9-15 hod
Popis:PROGRAM

1/ Symptómy nazrievania konfliktnej situácie
2/ Stratégie, štýly riešenia konfliktov
3/ Zásady budovania vzťahu pri riešení konfliktov
4/ Predpoklady konštruktívnej komunikácie pri riešení konfliktu
5/ Komunikácia nepopulárnych správ a opatrení
6/ Riešenie konfliktných a záťažových situácií
7/ Diskusia

poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady Úhradu je potrebné zrealizovať 3 dni pred začiatkom
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS-RRMMDD KS-0308 v poznámke skr.názov vzdelávania, meno účastníka. Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
Organizácia:
zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: