O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO
praktické informácie aj pre neekonómov. Ako lepšie porozumieť výkazom?

AV   >   Semináre
Dátum konania:15. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:105,- / osobu / seminár, INAK možnosť individuálnej konzultácie - cena dohodou
Cieľová skupina:je určený pre podnikateľov, živnostníkov, manažérov, začínajúcich ekonómov, konateľov, študentov...
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:Ing. Mgr. Peter Gábor, DIS, CA
Na objednávku:áno

Vydané osvedčenia:Potvrdenie o absolvovaní

Dni a časy konania:SOBOTA 9,oo – 15,oo hod. (prezentácia od 8,30 hod.) / dohodou
Popis:PROGRAM
1- Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku
o Podstata účtovníctva
o Účtovníctvo – nástroj riadenia
o Cieľ a predmet účtovníctva
o Funkcie účtovníctva
o Účtovný informačný systém
o Finančné účtovníctvo
o Manažérske účtovníctvo
o Daňové účtovníctvo
o Podstata jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva
2 - Manažérske účtovníctvo : pojem, cieľ, obsah, štruktúra
o Používatelia účtovných informácií
o Manažérske a nákladové účtovníctvo
o Controlling - vzťah MÚ
o Vzťah MÚ a FÚ .
3 -Informácie a účtovníctvo
o Informácie a rozhodovanie
o Informačný systém podniku a účtovníctvo .
4 -informácie pre riadenie nákladov, výnosov, zisku
o Nákladového účtovníctva
o Vnútropodnikové riadenie
o Základná klasifikácia nákladov
o Náklady a rozhodovacie úlohy .
5 -Kalkulácie
o Kalkulácie a kalkulovanie
o Kalkulácie a evidencia nákladov
6 – Účtovné výkazy
o Súvaha
o Výkaz ziskov a strát
o Hospodársky výsledok
o Vzťah VZaS a Súvahy
o Rozdelenie a transformácia HV
o Príklady z praxe

Ako prebieha seminár a podmienky zašleme včas prihláseným záujemcom.

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, občerstvenie, organizačné náklady, iné.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: