O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Seminár : PODNIKANIE - kroky k vlastnému biznisu
získajte základný prehľad pre podnikanie v 3 moduloch

AV   >   Semináre
Dátum konania:19. 08. 2022 - 19. 08. 2022
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
možnosť : ONLINE vzdelávanie
Cena:160,- € pri účasti 4 a viac, inak dohodou, individuálne 20,-€ / 60 min
Cieľová skupina:Pri rozhodovaní sa o tom, či začať podnikať človek väčšinou zvažuje svoje možnosti a budúcnosť. Preto je dôležité byť informovaný o všetkých povinnostiach a obmedzeniach vyplývajúcich z podnikania.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Ing.Mgr.Peter Gábor,DiS.,CA
Na objednávku:nie

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Piatok v čase 8:30 - 17 hod
Popis:PROGRAM

Modul 01 : Živnosť

1. Je potrebná vždy živnosť, ak chce fyzická osoba začať podnikať?
2. Vyžaduje sa živnosť aj vtedy, ak sa činnosť vykonáva príležitostne?
3. Čo je potrebné na získanie živnosti? Aké musí spĺňať podmienky .? Čo je živnosť?
4. Je možné získať na podnikanie formou živnosti podporu od štátu?
5. Je potrebný minimálny vklad pri založení živnosti?
6. Na akom úrade je možné získať živnosť ? Čo nie je živnosť...?
7. Môže si živnostník živnosť v prípade potreby pozastaviť alebo zrušiť?
8. Platí živnostník zdravotné poistenie už na začiatku živnosti?
9. Od kedy vzniká živnostníkovi povinnosť platiť sociálne odvody?
10. Do akej výšky ručí živnostník za záväzky z podnikania?
11. Môže si živnostník vyplatiť zisk kedykoľvek alebo až po skončení roka?
12. Musí mať živnostník podnikateľský bankový účet?
13. Musí živnostník viesť účtovníctvo?
14. Musí živnostník každý rok podávať daňové priznanie k príjmom zo živnosti?
15. Aká sadzba dane z príjmov platí pre živnostníkov?
16. Musí živnostník komunikovať s daňovým úradom elektronicky?
17. Je živnostník povinný používať pokladnicu e-kasu?
18. Musí sa živnostník stať aj platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH)?
19. Týka sa živnostníka fakturácia a je povinný vystavovať faktúry?
20. Čo bude musieť živnostník robiť, ak bude mať zamestnancov?
21. Ako zrušiť živnosť
22. Vypracovanie podnikateľského zámeru a podnikateľského plánu pre ÚPSVaR

Modul 02 : Spoločnosť s ručením obmedzením

01. Definícia a s.r.o. a porovnanie so živnosťou
02. Založenie s.r.o.
03. Jednoosobová alebo viacosobová s.r.o. ?
04. Konateľ vs spoločník
05. Štatutárny zástupca vs konateľ
06. Výhody – nevýhody s.r.o.
07. Odvody a dane v s.r.o.
08. Povinnosti konateľov (s.r.o.)
09. Legislatíva - základy
10. Zrušenie s.r.o.

Modul 03 : Právne a ekonomické minimum podnikateľa

01. Právna subjektivita
02. Bezúhonnosť – trestné činy neoprávneného podnikania....,
03. Zodpovednosť za výkon podnikateľskej činnosti
04. Neoprávnené a nedovolené podnikanie
05. Povinnosti podnikateľa ( SZČO) – konateľa – spoločníka
06. Manažér vs manažment, zamestnanec - charakteristika
07. Účtovníctvo vs dane
08. Živnostenský register, obchodný register
09. Živnostenský zákon
10. Zákony zamerané na sociálne a zdravotné zabezpečenie
11. Daňové minimum
12. Výkazy v JÚ a PÚ – čo sú výkazy načo sa používajú..
13. Finančný plán ( rozpočet)
14. Základné ekonomické kategórie
15. Personálne minimum – vznik, zmena, zánik pracovno-právneho vzťahu
16. Závislá činnosť – charakteristika vs živnosť = rozdiely
17. Povinnosti pri vzniku pracovno-právneho vzťahu

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: