O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár: Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2022 a vybrané problémy v praxi
webinár

AV   >   Semináre
Dátum konania:29. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
resp 28.10.21 BRATISLAVA Hotel Saffron, Školská 5 (cena 96,-€)
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Aj v roku 2022 čaká na daňovníkov množstvo noviniek. A veru ich nebude málo. Detailný prehľad o už schválených a naopak, ešte len pripravovaných zmenách v oblasti DPH a DzP môžete získať už v predstihu, a to od renomovaného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Nielenže tu včas získate všetky potrebné informácie pre plynulý prechod do nasledujúceho účtovného obdobia, ale zároveň si vypočujete množstvo optimalizačných trikov či odpovedí na otázky k tohtoročnej praxi.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Ing. Vladimír Ozimý Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Oblasť dane z príjmov:

odpisovanie majetku v porovnaní daňovník verzus mikrodaňovník
pohľadávky a záväzky v roku 2021 a problematika mikrodaňovníka a bežného daňovníka
CFC spoločnosti v roku 2022 a riziká spojené s držbou podielov v týchto spoločnostiach u FO
zmeny v oblasti závislej činnosti v roku 2022 ako daňový bonus (dotácia na stravovacie návyky), oslobodené benefity pre zamestnancov
uplatňovanie strát v roku 2021 a v roku 2022
stravovanie od 1.3.2021 a 1.1.2022
zmeny v oblasti asignančnej dane pre príjemcov od 1.9.2021

Oblasť dane z pridanej hodnoty:

oznamovacia povinnosť účtov od 15.11.2021 a dosah na dodávateľsko-odberateľské vzťahy a vrátenie nadmerného odpočtu
osoby povinné platiť daň a zmeny v oblasti ručenia za daň
osobitný spôsob zaplatenia dane voči odberateľovi, ktorý neoznámil číslo účtu
registrácia zdaniteľných osôb a zmeny od 1.1.2022 vrátane registrácie skupiny
osobitný spôsob zdaňovania vybraných dodávok ako predaj tovaru na diaľku, služby podľa § 16 ZoDPH a zmeny od 1.1.2022 (§ 68a až § 68cb)
oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky a úpravy od 1.1.2022 u príjemcu dokladu
pokračovanie v podnikaní po zomretom a zmeny od 1.1.2022
dodanie tovaru v zálohovanom obale od 1.1.2022 a vplyv na základ dane

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike

v BA Korona Safe

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: