O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár : Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2023 a vybrané problémy v praxi

AV   >   Semináre
Dátum konania:29. 11. 2022 - 29. 11. 2022
Miesto konania:BRATISLAVA, Hotel Saffron, Školská 5
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Nenechajte si ujsť overený výklad daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého k najdôležitejším zmenám v DPH aj DzP od 1. 1. 2023. Rozoberať budeme novinky v registračnom procese, oznamovacích pravidlách, e-faktúrach, úrokových nákladoch, odpisovaní pohľadávky, kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami, oprave základu dane nevymožiteľných pohľadávok, nájomnom, ako aj zmeny pri zahraničnom obchode. Toľko zmien? Áno, to je len zlomok noviniek, ktoré si pre nás zákonodarcovia pripravili v daňovej legislatíve na rok 2023. Radi vám ich predstavíme a pomôžeme s ich aplikačnou praxou.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Daň z príjmov

registračné a oznamovacie pravidlá z pohľadu dane z príjmov aj s očakávanými zmenami od 1.1.2023
ako bude prebiehať registračný proces a čo treba sledovať a vykonať
oznamovanie zmien sídla, účtov...
kontrolované transakcie medzi závislými osobami a očakávané zmeny v oblasti závislých vzťahov od 1.1.2023
princípy úpravy základu dane
transferová dokumentácia
vybrané transakcie ako nájom, výpožička, úroky
úrokový náklad u daňovníka vrátane očakávaných zmien od 1.1.2023
pravidlá nízkej kapitalizácie
daňovo neuznané úroky (napr. finančná investícia)
opravné položky a odpis pohľadávky s očakávanými zmenami od 1.1.2023
ako fungujú opravné položky z daňového hľadiska
ako funguje odpisovanie pohľadávok z daňového hľadiska
reklama verzus sponzorstvo z daňového hľadiska

Daň z pridanej hodnoty

registračné a oznamovacie pravidlá z pohľadu DPH aj s očakávanými zmenami od 1.1.2023
ako bude prebiehať registračný proces a čo treba sledovať a vykonať
oznamovanie zmien sídla, účtov...
oneskorená registrácia
oprava základu dane z nevymožiteľných pohľadávok vrátane pripravovaných zmien od 1.1.2023
nájomné bývanie a zmena sadzby DPH
základ dane a jeho oprava vrátane zmien od 1.1.2023
čo je základ dane a ako sa tvorí na účely DPH
čo je oprava základu dane u vyhotoviteľa a príjemcu
krádež a oprava základu dane
oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
služby v rámci EÚ – princípy registrácie, podávania výkazov, kedy SV áno, kedy nie, kedy do DP, kedy do KV
e-faktúra od 1.1. 2023 – komunikácia so štátom (B to G)
diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: