O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

SPRACOVANIE PROJEKTOVÉHO ZÁMERU A FINANČNÝ MANAŽMENT PROJEKTU

AV   >   Semináre
Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie
 
Popis:OBSAH SEMINÁRA :
• podstata a úloha finančného personálu
( spolupráca pri tvorbe rozpočtu projektu, sledovanie čerpania rozpočtu, priebeh finančných tokov - cash-flow, sleduje zmeny, žiadosti o platbu ...)
• rozpočet a podstata rozpočtu - funkcie, úlohy...
• proces tvorby rozpočtu
• štruktúra rozpočtu
• oprávnenosť výdavkov
• finančné aktivity, časový harmonogram aktivít a úloh ( plánovanie, účtovníctvo, monitoring, správy...)
• manažment financií ( analýza, cash-flow, analýza nákladov, finančné problémy a ich riešenie...)
• porozumenie účtovným výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát

Najbližšie termíny

Ľutujeme, ale vybraný kurz momentálne neposkytuje žiadny z našich partnerov. Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, kontaktujte prosím partnera vo Vašom meste!