O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Školenie online: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách – elektronická/neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov

AV   >   Semináre
Dátum konania:08. 11. 2021 - 08. 11. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Naučte sa efektívne pracovať so správou registratúry. Na webinári s lektorkou PhDr. Veronikou Novákovou si z praktickej stránky prejdete všetky činnosti spojené so správou registratúry a archívom organizácie. Zoznámite sa s aktuálnymi legislatívnymi pravidlami a trendmi, získate podrobný prehľad o tom, aké dokumenty máte, kde sú alebo dokedy tam budú a tiež to, ako s nimi manipulovať. Vďaka nadobudnutým schopnostiam budete vedieť plynulo plniť všetky povinnosti pôvodcov registratúry, postupovať pri odbornej správe neelektronických/elektronických záznamov aj kombinovaného spisu, ďalej pri tvorbe, ukladaní, hodnotení a vyraďovaní záznamov, ako aj pri tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Na tomto webinári sa navyše oboznámite so zásadami a možnosťami e-Governmentu, taktiež s najčastejšími chybami správcov registratúry aj preberacím konaním cez elektronický archív MV SR.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:PhDr. Veronika Nováková PhD.
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka
11.30 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PRGRAM

Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (zmena okruhu pôvodcov registratúry s povinnosťou na vypracovanie registratúrneho poriadku, zmena pri podávaní návrhov na vyradenie – zákon č. 364/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021)

Vyhláška č. 49/2019 Z. z. (novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy), zmeny v registratúrnych poriadkoch v praxi

evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov, informačné systémy na správu registratúry (najčastejšie nedostatky)
e-Government a správa záznamov
zásady, možnosti, prax
agendové systémy, základné pravidlá a možnosti tvorby
tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán – najčastejšie chyby
ukladanie elektronických a neelektronických spisov v príručnej registratúre
vyraďovanie záznamov – elektronické vyraďovacie konanie – povinnosti verejnej správy
odovzdávanie záznamov s trvalou hodnotou do archívov, preberacie konanie cez elektronický archív MV SR
diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam zo školenia online na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: