O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2021

AV   >   Semináre
Dátum konania:19. 11. 2021 - 19. 11. 2021
Miesto konania:Martin,konkrétne miesto upresníme v priebehu septembra, resp. októbra
Cena:49,00 €
Registrácia:priebežne - mail, telefonicky, osobne

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie - je možné vyslať náhradníka v prípade nepredvídaných okolností
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom školenia.
V prípade požiadavky vystavenia faktúry, prosíme včas zaslať fakturačné údaje.


Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom
Lektor:Ing. Miriam Matisová, Benefit Consult
Na objednávku:nie


Dni a časy konania:piatok, 19.11.2019 od 9.00 , prezentácia od 8.30 hod.
Popis:1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2021
- systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
- ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného
dokladu
- zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
- kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov

2. Zákon o finančnej kontrole (Vzor - Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.). Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný
limit zostatku pre klientov štátnej pokladne

3. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
- zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
- označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
- prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách
- poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
- systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu
- evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
- výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných operácii, inventarizácia pokladne

4. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných
prostriedkov v hotovosti

5. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb

6. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti, núdzový stav a pokladničné operácie .. príklady
Vyhlásenie núdzového stavu v SR a jeho dopad na hotovostné platby účtovných jednotiek.

Súčasťou seminára sú aj aktuálne pracovné materiály

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: