O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: 10 najčastejších chýb v štatistike INTRASTAT, ktoré nám odhalila doterajšia prax

AV   >   Semináre
Dátum konania:08. 08. 2022 - 08. 08. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Vzťahuje sa na vás INTRASTAT? Pozor na 10 najčastejších chýb, ku ktorým dochádza pri vykazovaní tovarov dodávaných v rámci investícií, réžie, služieb, ale aj pri tovaroch dodávaných zdarma. Ako sa týmto chybám vyvarovať, ako správne určiť jednotku, ako podať hlásenie INTRASTAT i to, ako po novom vykázať dodanie tovaru na Call-of stock sklady, vám v praktických ukážkach objasní Monika Šašalová, ktorá má viac ako 25-ročné skúsenosti v colnej oblasti.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Monika Šašalová V colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:00 – prednáška spojená s diskusiou
Popis:Cieľová skupina:

Webinár je určený všetkým, ktorí pripravujú podklady na spracovanie hlásení INTRASTAT, zadávajú údaje do systémov alebo sa sami podieľajú na spracovaní štatistických hlásení INTRASTAT.

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

PROGRAM

•Vykazovanie tovaru známa – neznáma
•Kód tovaru – colné zatriedenie tovaru
•Čistá hmotnosť tovaru – uvádzate ju správne?
•Určenie spravodajskej jednotky pri viacerých subjektoch podieľajúcich sa na obchodnej transakcii
•IČ DPH partnera a jeho správne vykazovanie
•Triangulárne, trojstranné a reťazové obchody a INTRASTAT
•Dodanie tovaru a služieb súčasne
•Opravy verzus spracovanie
•Spracovateľské operácie – určenie spravodajskej jednotky, hodnota tovaru, nové kódy druhu obchodu
•Call-of stock sklady a časový posun medzi dodaním tovaru a výberom v praktických ukážkach
•Diskusia

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: