O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Aké zmeny prinesie veľká novela ZP od októbra 2022?

AV   >   Semináre
Dátum konania:03. 10. 2022 - 03. 10. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Od októbra 2022 nadobudne účinnosť „veľká“ novela Zákonníka práce. Zamestnancom prinesie najmä výhody či uľahčenia. O novinkách, ako je napr. úprava otcovskej dovolenky, obmedzenie skúšobnej doby, lepšia ochrana pred vyhodením, povinné avízo pre pracovníkov na dohodu či náhrada pre „dohodárov“ pri zrušení plánovanej práce a podobne, vás informuje na tomto webinári obľúbená lektorka JUDr. Alena Huťanová.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:JUDr. Alena Huťanová , lektor, konzultant a poradca pre viacerých firemných
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09,00 – 13,00 – prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

V októbri 2022 má nadobudnúť účinnosť ďalšia väčšia novela Zákonníka práce.

Cieľom novelizácie Zákonníka práce má byť zabezpečenie transparentných a predvídateľných pracovných podmienok pre zamestnancov. A aké zmeny novela prinesie?

ustanovenie presnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to na 10 dní,
doplnenie, resp. spresnenie podstatných náležitostí pracovnej zmluvy - presnej identifikácia zamestnávateľa a zamestnanca,
zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva (napr. o spôsobe určovania miesta výkonu práce alebo hlavného miesta výkonu práce, ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce, o výmere dovolenky alebo spôsobe jej určenia a pod.)
rozšírenie, resp. spresnenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce, napr. o určenom pracovnom čase,
ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (pôjde o právo zamestnanca, ktorého pracovný pomer trvá viac ako 6 mesiacov, podať zamestnávateľovi žiadosť o prechod z určitej doby na pracovný pomer na neurčitý čas alebo o prechod z pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovných čas na ustanovený týždenný pracovný čas),
ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe (pri poskytovaní informácií zo strany zamestnávateľa zamestnancovi bude prípustná okrem listinnej formy aj forma elektronická, za predpokladu, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť),
doplnenie a spresnenie ustanovení týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky, možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa starajú o deti) atď.
diskusia

Na seminári si spolu prejdete všetky dotknuté a zmenené ustanovenia a lektorka vám na príkladoch uvedie čo sa od vás v aplikačnej praxi očakáva.

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: