O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (praktický príklad na tlačive)

AV   >   Semináre
Dátum konania:03. 02. 2022 - 03. 02. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Povinnosti súvisiace s ukončením daňového roka vám nemusia strpčovať život. Pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého vám prinášame odpovede na všetky dôležité otázky, ktoré s podávaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 súvisia. Vysvetlíme vám, kedy musíte priznanie podávať, za akých okolností možno predĺžiť stanovené termíny, ako vypočítať daň, ako zdaniť príspevok prvej pomoci, kam poslať peniaze, ale aj ako podať daňové priznanie v prípade zániku spoločnosti, konkurzu, likvidácie. Navyše si priamo na vzore tlačiva ukážeme, ako vyplniť daňové priznanie.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:Ing. Vladimír Ozimý Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Program
Základné princípy určenia zdaňovacieho obdobia u právnických osôb
Osoba povinná podať daňové priznanie aj v prípade, ak zanikne spoločnosť, konkurzov, likvidácií, dodatočných likvidácií
Lehota na podanie daňového priznania a možnosť predĺženia lehoty
Elektronická komunikácia so správcom dane od 1. 1. 2022
Daňová štúdia jednotlivých prípadoch na tlačive daňového priznania
Reklamné výdavky, obchodné vzorky a reklamné predmety z účtovno-daňového hľadiska a vplyv na základ dane
Výdavky daňovo uznané po zaplatení a ich zahrnutie do základu dane v daňovom priznaní
Kontrolované transakcie, ich posúdenie a vyplnenie daňového priznania a prílohy TD (napr. podkapitalizácia úrokov)
Predaj virtuálnej meny, cenných papierov a obchodných podielov v spoločnosti, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi
Používanie MV u daňovníka a daňové vplyvy, ak využíva MV zamestnanec pri zdanení 1 % VC verzus paušalizácia MV
Prijatie dotácie prvej pomoci a vplyv na daňovú uznateľnosť výdavkov miezd v daňovom priznaní
Odpisovanie majetku a vyplnenie tabuľky B – vplyv na základ dane (vplyv odpisov u prenajímateľa, prerušenie odpisov, predaj hmotného majetku, paušalizácia)
Zmarená investícia v účtovníctve a daňový vplyv u daňovníka
Úprava základu dane z dôvodu likvidácie zásob (uplynutie času spotreby napr. počas zavretej prevádzky, nepredajné zásoby, nebezpečné zásoby)
Vyradenie majetku a posúdenie zostatkovej ceny na základ dane (predaj, škoda, likvidácia) – posúdenie rozdielnej účtovnej a daňovej zostatkovej ceny
Posúdenie opravných položiek a odpisu pohľadávky na základ dane a dodanenie nezaplatených záväzkov
Prijaté dary, dividendy a oslobodené dotácie na základ dane, príjmy podliehajúce zrážkovej dani (úroky v banke)
Špecifické posúdenie výdavkov (luxusné MV, členské príspevky, reklamný predmet víno)
Uplatnenie daňovej straty zo základu dane
Uplatnenie sadzby dane z príjmov
Započítanie zaplatených preddavkov k zdaňovaciemu obdobiu roku 2021 a zároveň výpočet preddavkov na rok 2022
Sankcie v prípade neskorého podania DP, podanie DDP a rozdielu vyčísleného v DDP
Diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: