O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: DPH pri službách súvisiacich s dodaním tovaru

AV   >   Semináre
Dátum konania:13. 09. 2022 - 13. 09. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Cieľom JUDr. Ing. Petra Schmidta je pomôcť podnikateľom zorientovať sa v pravidlách zdaňovania a oslobodenia od DPH pri cezhraničnom obchodovaní s tovarom, s intrakomunitárnymi transakciami, s vývozom a dovozom tovaru, ako aj s ďalšími súvisiacimi službami, ktoré sa však už z pohľadu DPH zdaňujú inak ako dodávky tovaru (napr. prenájom skladov, skladovacie služby, prepravné služby, prenájom dopravných prostriedkov, doplnkové služby pri preprave tovaru, colno-deklaračné služby a iné). Na webinári získate všetky potrebné znalosti najmä z aplikačnej praxe a tiež priestor na individuálne otázky. Pripravovaný webinár je tiež určený podnikateľom, ktorí tieto služby poskytujú.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je plátca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt, Je daňovým poradcom
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09,00 – 13,00 – prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Úvod

Služby spojené s dodaním tovaru

prenájom nehnuteľnosti
skladovacia služba
preprava tovaru
doplnkové služby pri preprave tovaru
prenájom dopravného prostriedku
ocenenie tovaru a práce na tovare
colno-deklaračné služby
Služby spojené s dodaním tovaru – oslobodenie od dane

služby spojené s vývozom tovaru
služby spojené s dovozom tovaru
ostatné
Diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: