O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

webinár : Evolúcia vo verejnom obstarávaní v roku 2022 – všetko o novele zákona

AV   >   Semináre
Dátum konania:30. 11. 2021 - 30. 11. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Od marca 2022 sa menia pravidlá verejného obstarávania, a to pre všetky súťaže – nielen tie eurofondové. Pripravte sa na tieto zmeny dostatočne včas a zistite, čo sa mení vo verejnom obstarávaní. Webinár s JUDr. Jurajom Tkáčom, PhD., vám odhalí nielen samotné zmeny, ale upozorní aj na súvislosti, ktoré tieto zmeny so sebou prinášajú.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:JUDr.Juraj Tkáč,PhD, je Predsedom Únie profesionálov verejného obstarávania
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 14,30 – prednáška + diskusia
Popis:PROGRAM

Zmena limitov, keďže novela nemá účinnosť od začiatku roka, ako má zmena limitov vplyv na všetky informačné povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k zmeneným limitom, objasníme, aký vplyv má zrušenie EKS na počítanie limitov v rámci roka 2022.
Zákazky s nízkou hodnotou, kedy musí, kedy môže a kedy nemusí verejný obstarávateľ využiť elektronickú platformu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.
Podlimitné zákazky – len cez elektronickú platformu, ako bude vyzerať obchodovanie na elektronickej platforme, čo môžu uchádzači rozporovať v rámci elektronickej platformy, zmeny a novinky pri podávaní a vybavovaní žiadostí o nápravu.
Nadlimitné zákazky – zmeny v spôsobe vyhodnotenia ponúk, (super) reverzné verejné obstarávanie, povinné kvóty pre zelené zákazky, (ne)zrušenie Rady UVO a revízne postupy vo verejnom obstarávaní.

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam zo školenia online na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: