O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Legislatívne zmeny v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2022

AV   >   Semináre
Dátum konania:28. 01. 2022 - 28. 01. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Webinár s Ing. Martinou Švaňovou vás prevedie najhlbšími zákutiami legislatívnych zmien v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2022. Hneď na úvod sa oboznámite s novinkami v Zákonníku práce, následne v zákone o sociálnom poistení, rovnako tak v zákone o zdravotnom poistení a v neposlednom rade v zákone o dani z príjmov. Na konci webinára budete poznať všetky mzdové veličiny, sadzby dane aj nové pravidlá pre odvodové úľavy, PN, materskú či inú dovolenku. Samostatne zvládnete taktiež vypočítať exekučné zrážky (podľa nových predpisov v roku 2022), uplatniť všetky daňové bonusy, ktoré nám legislatíva ponúka, ako aj samostatne spracovať ročné zúčtovanie dane.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: Ing. Martina Švaňová Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram

09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 14:30 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Zákonník práce

minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
mzdové zvýhodnenia a ich sadzby
zvýšená výmera dovolenky a jej výpočet
stravovanie zamestnancov od 1.1.2022
nový výpovedný dôvod – vek 65 rokov
Zákon o sociálnom poistení

maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného
sadzby poistného (aj v spojitosti so zavedením „kurzarbeit“)
nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
zrušenie pandemickej PN
zrušenie odvodovej úľavy pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej PN
zmeny v oznamovacích povinnostiach
Zákon o zdravotnom poistení

minimálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov na poistné
sadzby preddavkov na poistné
zrušenie odvodovej úľavy pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
zmeny v oznamovacích povinnostiach
Zákon o dani z príjmov

daňové veličiny od 1.1.2022
sadzba dane
daňový bonus na dieťa
daňový bonus na úroky
ročné zúčtovanie dane – termíny, nezdaniteľné časti, postup pri spracovaní RZDP – zmeny
Zmeny vo výpočte exekučných zrážok od 1.1.2022

Diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: