O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Modernizovaný INTRASTAT – ako podať hlásenie po zmenách v roku 2022
Seminár je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so zmenami a novinkami vo vykazovaní štatistických hlásení INTRASTAT v roku 2022 vyplývajúcich z nariadenia EÚ a Rady č. 2152/2019 o podnikových

AV   >   Semináre
Dátum konania:06. 12. 2021 - 06. 12. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Od 1. 1. 2022 dochádza k viacerým zmenám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Viac informácií o tom, čo všetko sa mení a ako po novom postupovať pri vykazovaní transakcií medzi členskými aj nečlenskými krajinami, ktoré sú predmetom INTRASTAT hlásení, vám na tomto webinári predstaví Monika Šašalová. Webinár je praktickým návodom pre spravodajské jednotky a ich zástupcov, ktorí sa kompletne oboznámia s novou terminológiou, zjednodušeným vykazovaním dovozu a vývozu, ako aj so zmenami kódov v druhoch obchodu – a to všetko s pomocou praktických príkladov a ukážok.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Monika Šašalová V colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:30 prednáška
Popis:PROGRAM

Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
Právny základ štatistiky INTRASTAT-SK – predpisy EÚ a SR
Zmeny v INTRASTAT-SK hláseniach účinné od 1. 1. 2022
Nová terminológia
Povinné vykazovanie údajov
Zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu
Zmeny kódov v druhoch obchodu s praktickými príkladmi a ukážkami
Otázky a odpovede

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: